Mülkiye Dergisi’nin eylül sayısı çıktı

Mülkiye Dergisi’nin eylül sayısı çıktı. Derginin yeni sayısındada 7 hakemli makale yer alıyor.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Mülkiyeliler Birliği tarafından 55 yıldır yayınlanan Mülkiye Dergisi’nin Eylül sayısı çıktı. 44(3) sayılı dergide 7 hakemli makale yer aldı. Dergide ayrıca Prof. Dr. Bilsal Kuruç’un Mülkiye üzerine yazısı da var.

Derginin ilk makalesi, Orkun Saip Durmaz’ın kaleme aldığı “Britanya Arşivlerine Göre Türkiye’de Emek Hareketi ve Siyasal Çatışmalar (1967-1971)” başlıklı çalışma. Bu çalışmada, TÜRK-İŞ, DİSK, TİP, CHP ve AP’nin de aralarında bulunduğu sendikal ve siyasal örgütler arasındaki sosyal ve siyasal ilişkiler ile o ilişkilerin İngiliz emperyalizmi açısından ne anlama geldiği tartışılıyor. İşçi örgütleri arasındaki rekabet, yükselen sosyalist ve sosyal-demokrat akımlar ile anti-emperyalizm konularını ele alan yazar, dönemin Britanya hükümetlerinin yaklaşımını da değerlendiriyor.

İkinci makale, Bahar Kayıhan’in yazdığı “Emek, Çalışma Koşulları ve İletişim Pratikleri Açısından Türkiye’deki Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı çalışma. Makalede, Türkiye devlet üniversitelerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa bağlı olarak çalışmakta olan araştırma görevlilerinin hem yasal ve hem de sosyal işleyişe dayalı olarak karşı karşıya kaldıkları sorunlar, bu sorunlara zemin oluşturan yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerden meydana gelen işleyiş değerlendiriliyor.

“Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’da Yükseköğretimin Gelişimi ve Finansmanı: Anarko Liberalizm ve Ordo-Liberalizm Çerçevesinde Bir Karşılaştırma” başlığını taşıyan Zeynep Ağdemir imzalı makalede ise biri kamu sektörü diğeri özel sektör eliyle yüksek öğretim sistemini yürütmekte olan ABD ve Almanya’da, yükseköğretim sisteminin gelişimini ve finansmanını anarko-liberalizm ve ordoliberalizm kavramları çerçevesinde inceleniyor.

RADİKAL DEMOKRAT YEŞİLLER'İN MÜCADELESİ AKTARILDI

Barış Gençer Baykan’ın kaleme aldığı “Radikal Demokrat Yeşiller: 80’ler Türkiyesi’nden Alternatif Bir Koalisyon” başlıklı makalede, 1985-1994 yılları arasında faaliyet gösteren Radikal Demokrat Yeşiller’in kısa mücadelesi birincil ve ikincil kaynaklara dayanarak aktarılıyor.

“Lula da Silva’dan Bolsonaro’ya Brezilya’da Siyasal Dönüşüm” başlığını taşıyan Yavuz Yıldırım imzalı çalışmada, son 20 yıllık süreçte Brezilya’da başkanlık düzeyinde yaşananlar başta olmak üzere, siyasî değişimleri ve tartışmaları analiz ediliyor.

“İki İlişkisel İktidar Yaklaşımı: Poulantzas’ın Foucault Eleştirisi” başlığını taşıyan Erol Subaşı’nı yazdığı makalede filozof ve düşünce sistemleri tarihçisi Michel Foucault’nun ilişkisel iktidar kavrayışı, siyaset sosyoloğu Nicos Poulantzas’ın eleştirileri bağlamında ele alınıyor.

Derginin son araştırma makalesi Cengiz Kotan ve Pınar Ceylan’ın birlikte kaleme aldıkları, “Refik Halit Karay’ın Öykülerinde Osmanlı ve Türk Oryantalizmi” başlıklı çalışma. Yazarlar bu araştırmada, geç 19. yüzyıl Osmanlı oryantalizminin ve erken 20. yüzyıl Türk oryantalizminin Türk edebiyatındaki yansımalarını, Refik Halit Karay’ın 1940 yılında yayınlanan 'Gurbet Hikayeleri' adlı kitabındaki dört öyküsü (Yara, Fener, Çıban, Güneş) üzerinden ele alıyorlar.

MÜLKİYELİLİĞİN ANLAMI ELE ALINDI

Dergide ayrıca Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu’nun editörlüğünü yaptığı 'Mülkiye’ye Girişlerinin 50. Yılında 1969-1970 Girişlilerden Anılar' kitabında daha önce yayınlanmış Bilsay Kuruç’la yapılan bir söyleşi de yer alıyor. Ali Serindağ’ın, Prof. Dr. Bilsay Kuruç ile yaptığı söyleşide Mülkiyeliliğin anlamı ve Mekteb-i Mülkiye’nin Türkiye siyasal, sosyal ve iktisadi yaşamındaki yeri ve etkileri ele alınıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR