Mülkiye Dergisi’nin 2020’nin ilk sayısı çıktı

Mülkiyeliler Dergisi, yılın ilk sayısıyla okur karşısında... Dergi, Muzaffer İlhan Erdost'u unutmadı.

DUVAR- Mülkiye Dergisi 2020 yılı ilk sayısı çıktı. Derginin 44(1) sayılı derginin bu sayısında 5 araştırma makalesi yer aldı. Dergide ayrıca geçtiğimiz günlerde vefat eden Muzaffer İlhan Erdost anısına bir yazı da yer aldı. Derginin yeni Genel Yayın Yönetmeni Ferda Dönmez Atbaşı’nın yazdığı sunuş yazısında dergide yer alan makalelere ilişkin bilgiler yer aldı.

YAKIN TARİHE İLİŞKİN MAKALELER

Mülkiye Dergisi’nde yer alan ilk makale, Güven Gürkan Öztan’ın kaleme aldığı “Adalet Partisi İktidarında Solun Eğitim Meselesine Bakışı (1965-1971) başlıklı. Çalışma, Adalet Partisi hükümetleri döneminde solun eğitimin sorunlarını ele alış biçimlerini, seçilmiş dergiler, günlük gazeteler ve Meclis arşivlerinden yararlanarak analiz ediyor. Üniversite öncesi eğitim hususunda, hükümetin muhalif öğretmenlere yönelik uygulamalarına, dinsel eğitimin yaygınlaştırılması hamlelerine, devrim için eğitim tartışmalarına ve eğitim alanında ABD etkisine odaklanıyor. Son olarak, yükseköğretim başlığında da, dönemin hükümeti ve üniversiteler arasındaki gerilimleri, solun yükseköğretimin sorunlarına hangi perspektiften baktığını dikkate alarak analiz ediyor.

Derginin ikinci makalesi “Nihal Atsız’daki Kemalizm: Millî ve Seküler bir Dinin İzini Sürmek” başlığını taşıyor. Çağatay Cengiz, Atsız’ın din algısının Kemalizm’in dinsel pratikleriyle örtüştüğünü, millî ve seküler bir din yaratma isteğinin Türkçülük ile Kemalizm’i ortaklaştırdığını tartışıyor. Nihal Atsız’ın millî bir Diyanet’i dini taassuba karşı mücadeleye çağırmasının ve tarikatların dini tekeline karşı devlet tekelinde etno-seküler bir din arzusunun 1930’ların Kemalist din politikalarıyla uyum gösterdiğini ileri sürüyor. Kemalizm ve Nihal Atsız’da temsil edilen Türkçü düşüncenin, yöntemsel kaynağını pozitivizm ve Sosyal Darwinizmden alarak dini sosyal bir mesele olarak kavrayıp, Weberci anlamda dinin büyüsünü bozduğunu ve dine bakışı milliyetçi bir çerçevede ele aldığını tartışıyor.

Meryem Kurtulmuş tarafından kaleme alınan “Üretimi Kaydırma ya da Kaydırma Tehdidine Karşı Sendikaların Tepkisi ve Uluslararası Dayanışma Olanakları: Türkiye’de Otomotiv Yan Sanayi Örneği” başlıklı makalede, Dünya ekonomisindeki yapısal kriz eğilimlerine karşı sermayenin geliştirdiği stratejilerden biri olarak üretimin kaydırılması ya da kaydırma tehdidine karşı sendikaların nasıl karşılık verdikleri/verebilecekleri ve işçi sınıfı ve örgütleri arasında uluslararası dayanışma imkânları olup olmadığı tartışılıyor. Diğer yandan, bir vaka olarak, Türkiye’de otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren yabancı/yabancı ortaklı firmalarda örgütlü sendikaların, üretimin kaydırılması ya da kaydırılması tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarında nasıl bir tepki verdikleri beş fabrikada, sendika işyeri temsilcileri ile yapılmış görüşmelerden elde edilen bulgular çerçevesinde inceleniyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İNCELENDİ 

Dergide, son yıllarda Türkiye ekonomisinin gündeminden hiç düşmeyen inşaat sektörüne ilişkin bir makale de yer alıyor. Melih Yeşilbağ tarafından kaleme alınan “İnşaat sektörünün Kriz Dinamikleri: Güncel Bir Değerlendirme” başlıklı makalede Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu iktisadi çalkantı döneminde inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin kriz dinamiklerine odaklanıyor.

Dergide yer alan son araştırma makalesi Selbin Yılmaz imzalı “Aydınlanmacı Öznenin Varoluş Problemi: Kant ve Kleist” başlıığını taşıyor. Selbin Yımaz makalesinde Kantçı Aydınlanmanın akılcılığının yanı sıra aslında bir inanç eylemi üzerine kurulu olduğunu hatırlatarak, Aydınlanmacı öznenin çelişkili varoluşunu tartışmaya açıyor. Bahsedilen çelişkiyi, varoluşsal krizleri nedeniyle intihara sürüklendiğini belirttiği dram ve öykü yazarı Heinrich von Kleist’ın eserleri aracılığıyla ele alıyor ve dünya ile kurduğumuz ilişkiyi, bilgi, hakikât, yalan, ahlâk ve adalet temaları üzerinden deşifre ederek, Kant ve Kleist’ın eserlerinde Aydınlanmacı özne sorununu tartışıyor.

MUZAFFER İLHAN ERDOST UNUTULMADI

Derginin “İn Memoriam” bölümüne, yakın zamanda vefat eden Muzaffer İlhan Erdost için yazdığı anma yazısıyla Oğuz Gemalmaz’ı konuk oluyor.

Mülkiye Dergisi, bu sayısıyla editör değişikliğine de gitti. Derginin Genel Yayın Yönetmenliğini Ferda Dönmez Atbaşı üstlenirken, Özge Özkoç ve Onur Can Taştan Editör Yardımcıları olarak görev aldı.