Birikim'den yeni sayı

Birikim dergisinin yeni sayısı çıktı. Bu sayıda "Türklük Sözleşmesi" dosyası yer alıyor.

DUVAR – Aylık Sosyalist Kültür Dergisi olan Birikim dergisinin Ocak-Şubat sayısı “Türklük Sözleşmesi” dosyasıyla çıktı.

Derginin bu sayısındaki “Türklük Sözleşmesi” dosyasında Tanıl Bora, Aybars Yanık’ın Barış Ünlü ile Türklük Sözleşmesi üzerine söyleşi: “Türklük halleri…yapısal Türkçülük…” vb. üzerine,  Kaya Akyıldız’ın “Why so Sunni?”: Günümüz Türkiye’sinin mütehakkim ve muzaffer Sünniliği hakkında bir taslak (I), İlkay Kara’nın “Bir imtiyazlar dünyası”: Erkeklik, Halûk Sunat’ın Türklüğün dip akımları ve Türklük Sözleşmesi, Bahtiyar Mermertaş’ın Bir “sorunu kamuya mal etme” aracı olarak şiddet: Türkiye’deki politik kimliklerin inşasında “rasyonel şiddet”in etkisine dair bir patika, Bora Çetin’in Türklük fermanı,  Mert Tutucu’nun Bir kültürel iktidar aracı olarak Türklük Sözleşmesi, İlker Cörüt’ün Türklük sözleşmesi mi devlet sözleşmesi mi?, Gözde Yılmaz, Çağdaş Çıldır’ın Belleğin mekândaki ideolojik inşası, S. Mete Akbaba’nın Dadaş: Hemşerilikten milliyetçiliğe Türklük stratejisinin yerelleşmesi başlıklı yazıları yer alıyor.

.

Dergide yer alan diğer konu başlıkları ve yazarlar şöyle:

Prekarya; Fırat Çoban Bourdieugil bir inceleme: Prekarya ve sınıflandırma mücadelesinin politik ontolojisi;

Dünya sistemi, insanlık, gelecek; Adnan Ekşigil Panoptikon’dan Teknopolis’e, Selim Rumi Civralı Savaş, propaganda ve ölüm teorileri

Müphemlik kültürü; Tanıl Bora Thomas Bauer’le Müphemlik Kültürü ve İslâm kitabı üzerine söyleşi: “Kayıtsızlık ve fundamentalizme karşı müphemlik hoşgörüsü…”

Sosyalizm; Ali Türker Ertuncay Küba: Zafere kadar devrim veya Küba’yı anlamak

Popüler kültür; Müslüm Kavut Popüler kültür metinleri nasıl okunmalı?: Ernst Bloch Adana Hürriyet Mahallesi’nde

Üniversite; Senem Doyduk Akademide sessiz itaati aşmanın ve umudu yeniden yeşertmenin olasılığı üzerine

Geçmişle hesaplaşma; Işıl Kurnaz Geçmişle yüzleşme, ceza adaleti ve Radbruch “formülü”

Düşünce tarihi; Asım Öz “Fikirden pervasızlığa” umumi neşriyat: Nurettin Topçu’da gazete ve mecmua eleştirisi

Edebiyat eleştirisi; Murat Belge- Suat Derviş, Zafer Zorlu Yas ve tanıklık: Lokman ve Kasidesi