Servet-i Fünûn dijital ortamda

Servet-i Fünûn'un tüm sayıları tasnif edildi. Dergi, dijital ortamda okura sunuldu.

DUVAR – İlk sayısı 1891’de yayınlanan ve döneminin en önemli dergilerinden olan Servet-i Fünûn dijital ortama aktarıldı.

YAZILAR TÜRKÇE’YE AKTARILDI 

Servet-i Fünûn dergisi için 2015’te TUBİTAK çatısı altında bir proje başladı. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Zeynep Uysal’ın öncülüğünde gerçekleştirilen “Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünûn Dergisi” adlı çalışmada, dergi ve derginin çıktığı dönem incelendi. Proje ile birlikte 1896-1901 yılları arasında yayımlanan 297 sayının beş ana kategoride tasnif edilerek internet ortamında bir veri tabanına aktarılması, bu veri tabanında gerek kategori ve alt kategorilerle dergideki tüm yazılı ve görsel malzemenin görünür, incelenebilir ve çözümlenebilir hale gelmesi hedeflendi. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün yürüttüğü proje 5 yıl sürdü. 3 bin 760 sayfa, 5 bin 143 yazı ve görsel incelendi ve Türkçe’ye aktarıldı.

Çalışmalar sonucunda internet adresinde dergiyle ilgili çok önemli bir arşiv oluşturuldu. (HABER MERKEZİ)