Mülkiye Dergisi'nin 2019 yılının ilk sayısı çıktı

Mülkiye Dergisi'nin 2019'daki ilk sayısı çıktı: “Türkiye’nin Krizini Anlamak”

DUVAR – Mülkiyeliler Birliği tarafından 54 yıldır yayınlanan Mülkiye Dergisi’nin 2019 yılının ilk sayısı “Türkiye’nin Krizini Anlamak” teması ile çıktı. Dergide kriz konusundaki yazılarıyla  İzzettin Önder, Galip Yalman, Erinç Yeldan, Nilgün Erdem, Murat Birdal, Nalan Ölmezoğulları, Turan Subaşat, Serdal Bahçe, Ahmet Haşim Köse, Aykut Lenger, Korkut Boratav, Aziz Konukman, Özlem Albayrak, Özgür Orhangazi ve Arzu Çerkezoğlu yer alıyor.

Dergide, “Türkiye’nin Krizini Anlamak” temasıyla yayımlanan makalelerin çoğu  Mülkiyeliler Birliği İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MİSAM) ile Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği sempozyum ve panellerde yapılan konuşmalardan oluşuyor.

Dergide yer alan yazıların ilki İzzettin Önder’in “Krize Nasıl Yaklaşabiliriz” başlıklı yazısı. Galip Yalman “Neoliberalizm, Kriz ve Devlet” başlıklı yazısıyla dergide yer alırken, Erinç Yeldan, “Küresel Krizin Onuncu Yılında Türkiye ve Dünya Ekonomisi için Dersler”i anlatıyor. Nilgün Erdem “Az Gelişmiş Ülkelerde Borç Açmazı”, Murat Birdal “Avrupa Ülkelerinde Borç Krizi ve Kriz Yönetim Politikaları: Türkiye’yi Ne Bekliyor?”, Serdal Bahçe ve Ahmet Haşim Köse “Süreklileşmiş Kriz Olarak Türkiye Kapitalizmi”, Turan Subaşat “Türkiye’de Ekonomik Mucize ve Krizin Anatomisi” başlıklı makaleleriyle, geçmişten bugüne Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarına odaklanıyor.

Özlem Albayrak, “Avrupa Birliği Deneyiminin Işığında Kemer Sıkma Politikaları ve Türkiye’ni Krizi”, Aykut Lenger “Türkiye Ekonomisinin 2019 Krizi: Neo-liberalizm, Yapısal Reformlar, Yeni-Bağımlılık”, Korkut Boratav’ın “Krugman’ın Senaryosu ve Türkiye Krizi”, Aziz Konukman’ın “Kriz, Bütçe ve Mali Politikalar”, Nalan Ölmezoğulları “Küresel Kapitalizme Eklemlenme Sürecinde 1994’ten 2018’e Türkiye’nin Krizleri”, Arzu Çerkezoğlu’nun “Kriz ve Toplumsal Sınıflar” başlıklı yazıları da dergide yer alıyor.

Mülkiye Dergisi

Özgür Orhangazi’nin “Türkiye Ekonomisi’nin Yapısal Sorunları, Finansal Kırılganlıklar ve Kriz Dinamikleri” başlıklı makalesi, Türkiye’de 2018 yılı ortalarında yaşanan döviz krizi, durgunluk ve enflasyonun yapısal nedenlerini araştırıyor. Ömür Birler “Alain Badiou’nun Düşüncesinde Devrim ve Siyasal Örgütlenme” başlıklı makalesinde Badiou’nun olay kavramının devrim ile özdeş olduğunu öne sürüyor.

Erol Subaşi, “Bir Yeniden Hegemonikleştirme Hamlesi Olarak 12 Mart Döneminde Reform Siyaseti ve Başarısızlığı” makalesinde, 12 Mart 1971 muhtırasını izleyen dönemdeki reform çabalarına odaklanıyor. Çağlar Dölek, “Erken Cumhuriyet Ankarası’nda Emeği Zapt Etmek: Altındağ’da Polisin Toplumsal Tarihi” başlıklı makalesinde 1929-1946 yılları arasında Altındağ baraka mahallelerini tartışmaya açıyor.

Bunun yanında Ekin Değirmenci ve Elif Karaçimen’in “Bir Bardak Çayın Serüveni: Meta Zinciri Analizinden Hareketle Çayın Ekonomi Politiği” makalesi ise meta zinciri analizini temel alarak dünyanın farklı bölgelerinde çayın üretiminden tüketimine dek geçen aşamaları karşılaştırmalı olarak analiz ediyor