'Ayrımcılığa Karşı Dersler'in kitabı yazıldı

'Ayrımcılığa Karşı Dersler' önce seminerlere dönüştü, ardından kitap oldu. "Ayrımcılığın Yüzleri" çıktı.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA- Gazeteci Hrant Dink'in katledilmesinin ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki akademisyenler "Ayrımcılığa Karşı Dersler" vermeye başladı. Ancak bu dersler barış bildirisi imzacısı akademisyenlerin ihracının ardından kapatıldı.

Seminerler şeklinde üniversite dışında devam eden ders için kaynak oluşturmayı amaçlayan akademisyenlerle birlikte, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, araştırmacılar, hak savunucuları ve medya çalışanlarının ortak katkısıyla "Ayrımcılığın Yüzleri" kitabı hazırlandı.

'AYRIMCILIK:KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR'

Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında hazırlanan kitabın derlemesini Ayrımcılığa Karşı Dersler'in de mimarlarından Ülkü Doğanay yaptı. "Ayrımcılık: Kavramlar, Yaklaşımlar" başlıklı kitabın ilk bölümünde, Doğanay "Ayrımcılık, Söylem ve Medya, Hatice Çoban Keneş "İdeolojik Bir İnşa Olarak Yeni Irkçılık: Günümüz Irkçılığını Tartışmak, Anlamak, Adlandırmak" ve Özkan Agtaş "Nefret Söylemi, Dilsel Yaralanma ve Siyasal Faillik" başlıklı yazıları kaleme aldılar.

AYRIMCILIĞIN FARKLI GÖRÜNÜMLERİ

Ayrımcılığın farklı görünümlerine odaklanan ikinci bölümde ise, Pınar Ecevitoğlu "Aleviliğin Açılımının Gölgesinde Türkiye'de Alevi Olmak", Celil Kaya "Sıradan Kalamamak: Günlük Hayatta Kürt Kimliği", Yetvart Danzikyan "Türkiye'de Ermeni Olmak", Foti Benlisoy "Azlaştırılan ve Azınlıklaştırılan Rumlar: Neron Kompleksi", Cemile Gizem Dinçer "Türkiye'de Mülteci Olmak", Merve Diltemiz Mol "Türkiye'de LGBTİ Olmak", Esra Güleç " Türkiye'de Engelli Olmak", Ayşen Uysal, "Sokakta Siyaset ve Ayrımcılık", Sevilay Çelenk "Kampüste Nefret Söylemi ve Ayrımcılık" ve Pınar Yıldız "Sinemada Geçmişi Hatırlatmanın Ayrımcı Politikası" başlıklarıyla farklı alanlardaki ayrımcılıkları derinlemesine incelediler.

AYRIMCILIKLA MÜCADELE

Kitabın son bölümünde ise ayrımcılıkla mücadele konusu ele alındı. Ayrımcılıkla mücadeleyi sosyo-psikolojik bir perspektifle kaleme alan Melek Göregenli "Ayrımcılıkla Mücadele: Sosyal psikolojik Değiniler" başlıklı yazısı bu bölümde yer aldı. İnan Özdemir Taştan " Ayrımcılıkla Mücadele İçin Radikal Medya" ve Can Irmak Özinanır "Hak Odaklı Habercilik" başlıklı yazılarıyla bu bölüme katkı sunan yazarlar arasında yer aldı.

KİTAP ELEKTRONİK OLARAK PAYLAŞILACAK

Ankara Dayanışma Akademisi'nde, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde ve Mülkiyeliler Birliği'nde verilen derslerin sonunda oluşturulan kitaba yakın bir zamanda internet ortamında ücretsiz olarak ulaşılabilecek. (DUVAR)