Mülkiye Dergisi 'Karl Marx' temasıyla çıktı

Yeni sayı yayınlandı. Tema: Karl Marx ve Ekonomi Politiğinin Eleştirisinin Bugünü...

DUVAR – Mülkiyeliler Birliği tarafından çıkarılan hakemli eleştirel sosyal bilim dergisi olan Mülkiye Dergisi’nin yeni sayısı “Karl Marx ve Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Bugünü” temasıyla çıktı.

Hakemli makaleler, söyleşiler ve yorum yazılarının yer aldığı derginin ilk makalesi, Hacettepe Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Muammer Kaymak’ın kaleme aldığı “Kapital’in Rusça Serüveni: Rusya Aynasında Tarihsel Maddecilik ve Politik Ekonomi Kurama” başlığını taşıyor. Kaymak, makalesinde, Kapital’den hareketle Rusya bağlamında yürütülen tarihsel maddecilik ve politik ekonomi tartışmaları değerlendiriliyor. Kapital’in Rusya’da Marx’ın da beklemediği bir ilgiyle karşılanmasını nedenlerinin de ele alındığı makalede, eserin geri ve feodal olduğu düşünülen bir ülkede elde ettiği başarının “tarihsel sapma” olarak değerlendirilmesi üzerinde duruluyor.

Derginin ikinci hakemli makalesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden Denizcan Kutlu tarafından yazılan “Birikim, Emek Gücünün Yeniden Üretiminin Ücretdışılaştırılması ve Sosyal Yardım: Kuramsal Bir Model denemesi” başlığını taşıyor. Literatürde sosyal yardımların varlığı ve artışının genellikle yoksulluk, gelir yetersizliği ve işsizlik gibi olgular temelinde ele alınıp, yoksulluğun ve sosyal yardımların açıklanmasında piyasa kavramına başvurulduğuna dikkat çekilen makalede, bunun sosyal yardımlar ile sermaye birikiminin düzenlenmesi ve üretim süreçlerine ait dinamikler arasındaki ilişkiyi görünmez kıldığı belirtiliyor. Yazar bundan yola çıkarak, kapitalist birikim ile sosyal yardım arasındaki ilişkiyi Marksist politik iktisadın emek gücünü yeniden üretimi, yedek işgücü ordusu, emek gücünü değeri, ücret gibi kavramlar temelinde açıklamaya çalışıyor.

Bağımsız Araştırmacı Umut Soytaş’ın yazdığı “Sermaye Diyalektiği” başlıklı makalede, yazarın ifadeleriyle Hegel’in “Hukuk Felsefesinin Eleştirisi”nin Marx’ın Kapital’inde faydalanacağı diyalektik yöntemini geliştirmesi açısından önemli bir cephanelik olduğu savunuluyor.

KORKUT BORATAV SÖYLEŞİSİ

Dergide, sayı editörlüğünü yapan Benan Eres tarafından yapılan iki söyleşi de yer alıyor. İlk söyleşi, Korkut Boratav’la. Boratav söyleşide, Marksizmle tanışmasından genç sosyal bilimcilerine önerilerine kadar çeşitli konulardaki değerlendirmelerini paylaşıyor. Eres, ikinci söyleşiyi ise Oktar Türel’le yapıyor. Türel’in tarih ve ekonomi politik eleştirisine aynı dönemde eğilmesini nedenlerinden, Kapital’le tanışmasına değerlendirmelerini okurlarla paylaşıyor.

Sungur Savran ve E. Ahmet Tonak tarafından yazılan “Türkiye’de Marx’ın Kapital’i” başlıklı makale de okurun ilgisini çekebilecek makalelerden. Kapital’in Türkiye’ye sınıf mücadelesini bir yan ürünü olarak geldiğine dikkat çeken yazarlar, Kapital’in Türkiye “macerasını” anlatıyorlar.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Serdal Bahçe tarafından kaleme alınan “Marksoloji mu Marksizm mi? Kapital’in İzinde” başlıklı makalede, Marx’ın nihai hedefini sadece bir retorik olarak burjuva ekonomi politiği olmadığını belirtilerek, aynı zamanda onu nesnesi olan kapitalizmin de bir eleştirisi ve aşılması olduğu savunuluyor. Bahçe, Marx’ın okuyucuyla buluşması zaman almış elyazmalarından başka bir Marx ve başka bir siyasi proje çıkarma hedefinin Marksizme yönelik bir reddiye olduğunu belirtiyor.

“Kapital’i Okumak” başlıklı makalesinde Melda Yaman, Kapital’deki analizi anlamanı neden güç olduğunu ve anlaşılmayanın ne olduğunu tartışıyor.

Özgür Öztürk, “Marksizm ve Biz” başlıklı yazısında, kendi kuşağının marksizmle tanışma öyküsünü anlatıyor.

Senem Oğuz tarafından kaleme alınan “Marx Yeniden: Yedek İşgücü Ordusunu İncelemek Üzerine Kısa Bir Not” başlıklı yazısında yedek işgücü ordusu kavramının Marksist olmayan çevrelerde de daha önce hiç olmadığı kadar kullanılmaya başlanması üzerine değerlendirmeler yer alıyor.

Mülkiye Dergisi’nin In Memoriam bölümü, geçtiğimiz Şubat ayında yaşamını yitiren Barış İmzacılarından Nuray Ergüneş’e ayrıldı. Melda Yaman, Ergüneş’in çalışmalarını yazdı. (HABER MERKEZİ)