Muhafazakar tarihçilerin intihal kavgası

Muhfazakâr camianın iki ünlü yazarının defalarca yaptığı intihaller iki ayrı yazının konusu oldu. Tarih programları yapan Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil’in son kitabında yaptığı intihallerin çokluğu bilimsel bir incelemeye konu olurken, popüler tarih kitaplarının yazarı Yavuz Bahadıroğlu’nun ilkinde özür dilediği intihali bir başka kitabında tekrar gerçekleştirmesi kaynak göstermeden aldığı makalenin yazarı tarafından ağır eleştirildi.

Sadık Güleç  sgulec@gazeteduvar.com.tr

DUVAR – İslamcı dünyanın biri popüler tarih kitapları ile ünlü diğeri Televizyonlarda tarih programları yapan iki yazarı intihalle suçlanıyor. Bu yazarlardan Yavuz Bahadıroğlu müstear ismini kullanan Niyazi Birinci (Bende bu yazıyı yazarken gerçek ismini öğrendim) son kitaplarından ‘Bir Devrin Bittiği Yer Çanakkale’ adlı kitabında bir önceki kitabında da yaptığı intihal vakasını yineleyerek Tuncay Yılmazer’in bir makalesindeki öyküyü kaynak göstermeden aynen kullanmakla suçlanıyor.

İntihalle suçlanan diğer yazar ise muhafazakâr camianın son dönemde öne çıkan tarih programları yapan tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil. Üstelik Ahmet Şimşirgil’in intihalle suçlandığı kitabı Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü tarafından çıkartılan hakemli bir dergi olan Mukaddime’de Doç. Dr. Zekai Erdal tarafından kaleme alınan 18 sayfalık bir makalenin inceleme konusu oldu.

Yavuz Bahadıroğlu

Yavuz Bahadıroğlu

İLK İNTİHALDE ÖZÜR DİLEDİ

İntihalle suçlanan dini içeriği güçlü tarih kitaplarının yazarı Yavuz Bahadıroğlu Çanakkale Savaşı üzerine yaptığı araştırmalar ile tanınan yazar Tuncay Yılmazer tarafından aynı konuyu iki defa izinsiz kullanmakla eleştiriliyor. Tuncay Yılmazer ilk intihalin Yavuz Bahadıroğlu tarafından 2011 yılında yazılan Çanakkale Kıyameti adlı kitapta 2006 yılında yazdığı bir makalesinden önemli bir bölümün aynen kullanıldığını söylüyor. Üstelik Çanakkale Savaşları sırasında bir bulutun içinde kaybolduğu iddia edilen ünlü İngiliz Norfolk Taburu’nun hikâyesinin nasıl İslamcı yazarlar tarafından çarpıtıldığını inceleyen bu makale Yavuz Bahadıroğlu tarafından bazı eklemeler yapılarak gerçekmiş gibi yansıtılmış.

(1) Ancak Tuncay Yılmazer’in bu durumu Gelibolu’yu Anlamak sitesinde eleştirmesinden sonra Bahadıroğlu bir özür yazısı göndermiş; “Sevgili dostum; ne diyeyim, haklısınız; maalesef asistanımın gadrine uğradım. Benim o konuda yıllar önce yayınladığım makaleyi kitaba eklemesini söylemiştim zaman darlığı nedeniyle, tuttu seninkini özetledi. Hiç gereği yoktu. Gerek olsaydı bile iftiharla kaynak gösterirdim. Kırk küsur yıldır yazıyorum ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Müteakip baskılarda kaldırmalarını isteyeceğim. Bağışlayın lütfen. Bu arada kitaplarınızı severek okuyorum. Yüreğinize sağlık. Görüşmek dileğiyle selamlar.”

Tuncay Yılmazer

Tuncay Yılmazer

İKİNCİ KİTAP İKİNCİ İNTİHAL VAKASI

Bahadıroğlu özür yazısında sonraki baskılarda düzelteceğini söylüyorsa da Tuncay Yılmazer 2016 yılında yayınlanan ‘Bir Devrin Bittiği Yer Çanakkale’ adlı kitapta aynı bölümün tekrar kullanıldığını şaşkınlıkla görüyor. Yılmazer bu konu üzerine yazdığı ikinci makalede şunları söylüyor; “Bayramın son günü  bir kitapçıda benzer bir eserle karşılaştım. Yeni bir şeyler var mı diye incelerken aynı makalemin ikinci kez intihal edildiğini gördüm. Pes ki pes doğrusu! Bu nasıl pişkinliktir böyle? Üstelik ilkinde özür dilenmişti! Muhafazakar camianın üzerinde titrediği isim, ahlâklı olmamızı, dindar olmamızı öğütleyen her şeyi bilen Büyük üstadımız (!) bir kitabında intihal ettiği makalemi alıp başka bir kitabında kullanmakta tereddüt etmemiş. İlkinde yaptığı gibi sonucu da kendi anlayışına göre değiştirerek!..”(2)

İNTİHALİN ÇOKLUĞU BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN KONUSU OLDU

İkinci intihal vakamızın konusu ise bilimsel bir araştırmaya konu olmuş durumda. Son yıllarda televizyonlarda tarih programları yapan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’e ait “Sultan II. Kılıç Arslan ve Aksaray” adlı kitapta yapılan intihaller ve yanlışlıklar Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Merkezi tarafından yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergi olan Mukaddime’de incelenmiş.(3)

Kitabında yaptığı intihaller bilimsel bir dergide incelenecek kadar vahim bulunan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in kitabı hakkında araştırmayı yapan Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zekai Erdal makalesinin giriş bölümünde şunları yazmış; “Bu çalışmada, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil tarafından hazırlanan ve 2016 yılında piyasaya çıkan Sultan II. Kılıç Arslan ve Aksaray isimli kitabın sanat tarihi kısmı, bilimsel bir üslup içerisinde incelenmiştir.

Eserin tanıtımı yapıldıktan sonra, sanat tarihini içeren bölümler iki ana başlık altında tenkitli bir şekilde tahlil edilmiştir. İlk başlık, kitapta yer alan yanlış ve eksik bilgiler; ikinci başlık ise yapılan intihal hakkında olacaktır. Yanlış ve eksik bilgiler başlığındaki ilk bölümde, tespit edilen yanlışlıklar ve eksiklikler maddeler halinde, hemen altında ise gerçek ve doğru bilgiler bilimsel dayanakları verilerek vurgulanmıştır. Tespit edilen hatalar, eksiklikler ve intihaller, ilgili eserlerden alınan görseller ile desteklenmiş olup metin içersinde bu görsellere atıflar yapılmıştır.”

BİR TEK HARF DEĞİŞTİRİLMEDEN AYNEN İNTİHAL EDİLMİŞTİR

Bir Devrin Bittiğim Yer Çanakkale, Yavuz Bahadıroğlu, 200 syf, Panama, 2014.

Bir Devrin Bittiğim Yer Çanakkale, Yavuz Bahadıroğlu, 200 syf, Panama, 2014.

Mukaddime’de yayınlanan on sekiz sayfalık bu makalede ortaya konan intihaller ve yanlışlıklar yazarın neredeyse hiç araştırma yapmadığını düşündürtüyor. Doç. Dr. Zekai Erdal’ın makalesinde sık-sık intihal yapılan kaynaklarla karşılaştırma yapılmasından sonra sürekli şu not düşülüyor” bir tek harf değişikliği yapılmadan Şimşirgil tarafından aynen intihal edilmiştir”

Aksaray şehri üzerine yapılan bu araştırmada Zekai Erdal yapılan intihaller ve kopyalamaların çokluğu karşısında şaşkınlığa düşerek aslında yazarın Aksaray’a hiç gitmediği şüphesine kapılıyor. Kazı neticesinde üzerindeki otopark, taksi durağı tamamen kaldırılarak, hamamın tüm müştemilatı gözler önüne serilmiştir. 2016 yılında kaleme alınan bir kitapta 2013 yılındaki son durum yerine 2009 yılındaki son durumun verilmesi, Şimşirgil’in aslında Aksaray’da ciddi bir çalışma yapmadığının ve intihal yaptığının da en büyük göstergesidir.”

İNTİHAL YAPILMAYAN YAYIN YOK

İntihal yapılan yayınlar arasında ansiklopediler, anı kitapları, belediye yayınları, başka yazarların incelemeleri bulunuyor. Ama en önemlisi Zekai Erdal yazarın kaynak gösterdiği bazı yazarların görüşlerini de çarpıttığını iddia ediyor; “Yazar, Aksaray’ın 1476 yılında Osmanlı Devleti’nin eline geçtiği dönemde Yusuf Hakiki Baba’nın Osmanlılara büyük bir memnuniyet ile Aksaray’daki hankâhı teslim ettiğini ifade etmektedir (Şimşirgil, 2016: 198). Yusuf Hakiki Baba, Şimşirgil’in dediğinin tam aksine Osmanlı Devleti’nden memnun olmamıştır. Bu memnuniyetsizliği kaleme aldığı bir kaside de Osmanlı Devleti’nin Karamanlı ülkesini ele geçirmesini sert bir dille eleştirmiş ve yönetimlerinin de kötü olduğunu belirtmiştir” (4)

Ahmet Şimşirgil

Ahmet Şimşirgil

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil tarafından yazılan kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyor: “II. Kılıç Arslan ve Aksaray isimli eseri okurken bu çarpıcı tespite de şahit olacaksınız. Büyük mücahid II. Kılıç Arslan’ın gazaları yanında Aksaray’ı nasıl bir ilim ve irfan merkezi haline getirdiğini göreceksiniz. Öyle ki Hıristiyanların Kudüs yolu güzergâhı üzerinde önemli bir ziyaret yerini, kısa süre içerisinde Müslümanların ziyaret etmeden Hac yoluna düşmedikleri bir mekân kılmalarının serüvenini okuyacaksınız.”

KAYNAK YANLIŞ İNTİHAL DE YANLIŞ

Ancak Şimşirgil’in kitabının incelendiği makalede bilimsel hiçbir özelliği olmayan bazı kaynaklardan alınan yanlış bilgilerin intihal yapılarak bu kitaba alındığının altı çiziliyor. Kitapta yapılan intihal vakalarını merak edenler Mukaddime’de bulunan makaleyi okuyabilirler. Fakat bu iki intihal vakasındaki vahim durum Türkiye’de intihal vakalarının bir alışkanlık haline geldiğini gösteriyor.

Kaynakça: 

1.http://www.geliboluyuanlamak.com/409_Bir-Bulut-Hik%C3%A2yesinden-Bir-Intih%C3%A2l-Hikayesine%E2%80%A6-Yavuz-Bahadiroglu%E2%80%99na-Sitem-(Tuncay-Yilmazer).html
2.http://www.geliboluyuanlamak.com/761_Ikinci-Bir-Intihal-Vakasi-ve-Canakkale-Savasi-Populer-Kitaplari-Uzerine-(Tuncay-Yilmazer).html
3.http://mukaddime.artuklu.edu.tr/download/article-file/328317
4.http://mukaddime.artuklu.edu.tr/download/article-file/328317 shf.175