Tolstoy'dan tarihsel bir anlatı

Rusça yazılmış, kısa bir süre sonra dünya edebiyatına mal olmuş anıtsal yapıt Savaş ve Barış, Yordam Edebiyat’tan yayımlandı. Mete Ergin çevirisiyle 4 cilt olarak basılan yapıt, 5 Ocak Perşembe günü kitabevi raflarındaki yerini alacak.

DUVAR – Yaşadığı dönemde Tolstoy’un yakın arkadaşı olan İngiliz çevirmen çift Louise ve Aylmer Maude’un bizzat Tolstoy’dan edindikleri karakter detayları ve eserdeki kimi olayların, Tolstoy’un yaşamında tekabül ettiği gerçeklikle ilgili ayrıntılarla zenginleşen notlar, bu edisyonu benzersiz kılmaya yetiyor. Mete Ergin’in başarılı çevirisi, eseri araya çevirmen girmemiş duygusuyla okuturken, edebî değerinin korunmasına gösterdiği özenle de öne çıkıyor. Ayrıca, Hasan Âli Ediz’in başlı başına bir eser olarak kabul edilmesi gereken Tolstoy incelemesi ile Tolstoy’un bu büyük eserini anlattığı kendi yazısı da bu  edisyonun değerli birer parçası olarak okurlarla buluşuyor.

1805 ve 1812 savaşlarının gölgesindeki; bir yanıyla tarihsel bir anlatı, bir yanıyla dönem romanı, bir yanıyla Rus toplumunun başarılı bir aynası, bir yanıyla insanın temel varoluş sorunlarına felsefi bir bakış, bir yanıyla da ölüme ve yaşama dair, aşka dair incelikli bir anlatı niteliğini taşıyan bu yapıt, tarihi kimler yazar sorusuna verdiği cevapla, edebiyatın, coğrafyanın ve zamanın sınırlarını aşıyor.

Bu yapıt, klasik eserleri okumanın hazzına varmış okurlar kadar, bir başlangıç noktası arayanlar için de iyi bir seçenek oluşturacağı inancındaki Yordam Edebiyat, okurlarına, doğru kitabı, özenli ve lezzetli bir çeviriden okuma zevki vadediyor.

tolstoy

Lev Tolstoy, Savaş ve Barış, 4 Cilt, 248 sayfa, Türkçesi: Mete Ergin, Yordam Edebiyat, Ocak 2016.