Kayyım Rektör, mahkeme kararına rağmen Candan'ın ilişiğini kesti

Boğaziçi'nin Kayyım Rektörü, direnişe katıldığı için derslerine son verilen, mahkeme kararıyla geri dönen akademisyen ve belgesel sinemacı Candan'a görev süresinin uzatılmadığını tebliğ etti.

Can Candan tebligatı Boğaziçi hocalarıyla birlikte aldı.
Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Boğaziçi Üniversitesi hocalarının, Kayyım Rektör'e karşı direnişi 583 günü geride bıraktı. Direnişi kırmak için okulla özdeşleşmiş hocaları uzaklaştırmayı bile deneyen atanmış yönetim yargı kararına da direniyor. 

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan’ın görevine, ikinci Kayyım Rektör Prof. Dr. Naci İnci son verdi. Candan, 13 Ağustos 2021’de karara karşı yargıya başvurdu. Daha önce de hakkında verilen karar tedbiren durdurulan ve görevine yeniden atanan Candan için mahkeme yine iade kararı verdi ve bu defa tazminat ödenmesine hükmetti. 

ÜÇÜNCÜ DEFA UZAKLAŞTIRILDI

Kayyum Rektör, öğrencilerinin ve akademisyenlerin okulda davul zurnayla karşıladığı Can Candan'ın görevine, mahkeme kararına rağmen yine son verdi.

Rektör Yardımcısı Fazıl Önder Sönmez'in imzası ve Kayyım Rektör Naci İnci'nin oluruyla Candan'a tebliğ edilen 'görev süresinin uzatılmaması' kararında "Ders verdiği alanda öğretim üyesi ataması yapılmış olduğundan hizmetine ihtiyaç bulunmaması" ve hakkında yönetimin açtığı disiplin soruşturmasını gerekçe gösterdi.     

TEBLİGATI MESLEKTAŞLARIYLA BİRLİKTE ALDI     

Tebligatı almaya meslektaşları ile birlikte giden Candan, sosyal medya hesabından haklarının yasal olarak takipçisi olacağını duyurdu: Bugün @UniBogazici bana tebliğ edilen 9.08.2022 tarihli yazıdan: “…rektörlük makamı olur yazısı ile 16.07.2022 tarihinden itibaren görev sürenizin uzatılmamasına karar verilmiştir.” #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz ve tabii ki haklarımın yasal takipçisi olmaya devam edeceğim.

'REKTÖRLÜK MAHKEME KARARIYLA İNATLAŞIYOR'

Can Candan'ın avukatı Fırat Kuyurtar da bir açıklama yaparak "Can Candan’ın görev süresinin uzatılmamasına yönelik Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük kararı ve karar içeriği, hukuk kurallarını uygulamama, mahkeme içtihatlarını kale almama, kişisel husumetlere hukuki kılıf bulma çabasından başka bir şey değildir" dedi.

Ders verdiği Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Can Candan’ın verdiği derslerin devam etmesi yönünde ihtiyaç talebinde bulunmasına ve hakkında açılan disiplin soruşturması henüz kesin bir hükme dönüşmemesine karşın rektörlüğün adeta mahkeme kararı ile inatlaştığını belirten Avukat Kuyurtar şöyle devam etti: "Açıkçası devlet memuru statüsüne sahip olan müvekkilimizin görevine bu şekilde son verilebilmesi de mümkün değildir. Önceki hukuki süreçte İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin kesin kararından aktarmamız gerekirse; Can Candan’ın '…14 yıllık dönem zarfında atama talebinin bulunup bulunmadığı hususunda veya disiplin yönünden her hangi bir sorunla karşılaşmamış olması, ders verme yükümlülüğünün bir kısmını yerine getirmediği ve/veya üniversite yöneticilerine hakarette bulunma fiilini işlediği yönündeki iddiaların ise ancak usulüne uygun şekilde yapılacak bir disiplin soruşturması sonucunda ortaya çıkacak nitelikte olması karşısında; hukuken kabul edilebilir somut tespit bulunmadan davacının görevine son verilmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık' yoktur.  Mahkeme kararı ile müvekkilimizin göreve dönmesi ile tekrar görevine son verilmesi arasında geçen birkaç ay içinde Rektörlük, müvekkilimizin görevine tekrar son vermek için birtakım arayışlar içine girmiş, yeni bahaneler üretmiş ve netice itibariyle haksızlığı çok açık olan işbu karara imza atmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış yönetiminin açıkça hukuksuz ve müvekkilimizin maddi ve manevi haklarını açıkça gasp eden bu göreve son verme işlemine karşı da İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde yürütmenin durdurulması talepli olarak dava yoluna başvurulacaktır." (HABER MERKEZİ)