CHP'den teklif: Evlenecek çiftler birbirinin şiddet sicilini görsün

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, erkek şiddetini önlemek amacıyla yasa teklifi verdi: Bakanlık bünyesinde, aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla, evlilik için resmî başvuruda bulunan kişilerin erişimine açık olarak, bir veri tabanı oluştursun. Çiftler birbirinin şiddet sicilini görebilsin.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, evlilik öncesi çiftlerin birbirlerinin şiddet sicilini görebilmesi için veri tabanı oluşturulmasını önerdi.

Kadıgil, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a eklenecek bir madde ile evlenecek çiftlerin birbirlerinin şiddet siciline erişebilmesinin sağlanmasını talep etti. Kadıgil teklifinde şu düzenlemeyi önerdi:

“Bakanlık bünyesinde, aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla, evlilik için resmî başvuruda bulunan kişilerin erişimine açık olarak, bir veri tabanı oluşturulur. Bu veri tabanında; çocuğa veya kadına karşı ya da ev içi şiddete ilişkin olan adli sicil kayıtlarında yer alan bilgiler, şiddet uygulayanlar hakkında hâkim, kolluk görevlileri veya mülkî amirler tarafından, istem üzerine veya resen verilmiş tedbir kararları, devam eden soruşturmalar ile Bakanlık, yargı, kolluk ve/veya şiddet destek hatlarına yapılan şikayetler yer alır. Bu maddede belirtilen hâl dışında bu bilgilerin açıklanması veya paylaşılması yasaktır. Bu maddenin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı’nın görüşü alınarak hazırlanan ve Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir.”

2019'da 134 KADINI EVLİ OLDUĞU ERKEK ÖLDÜRDÜ

Söz konusu düzenlemenin pandemi döneminde artan ev içi şiddeti önlemek için Çin’de pilot olarak uygulanmaya başlandığını belirten Kadıgil, 2019 yılına ilişkin şu verileri paylaştı:

Failler, işledikleri cinayetin yüzde 72,8’inin ev içinde gerçekleştirdi. Faillerin yüzde 95’i eş, partner ya da akraba. 134’ü evli olduğu erkek, 25’ini eskiden evli olduğu erkek, 51’i birlikte olduğu erkek, 8’i eskiden birlikte olduğu erkek, 29’u akrabalık ilişkileriyle bağlı olduğu erkek, 19’u tanıdık, 15’i baba, 13’ü kardeş, 25’i oğul tarafından 474 kadın öldürüldü.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11. MADDE: İSTATİSTİKSEL VERİ TOPLANACAKTIR

Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin 11. Maddesi’nde düzenlenen “Bu Sözleşme kapsamında kalan her türlü şiddet olayıyla ilgili birleştirilmemiş istatiksel veriyi düzenli aralıklarla toplayacaklardır” hükmünü anımsatarak, şiddet siciline ait verilerin aile kuracak bireylerin erişimine açılması gerektiğini belirtti.