Kerestecioğlu kadına şiddeti belediyelere sordu

Büyükşehir belediyelerine kadına şiddet politikalarını soran Kerestecioğlu: Çalışmalar neler?

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, seçilmiş belediye başkanlarının görevine devam ettiği 27 büyükşehir belediyesine kadına şiddet politikaları, planlamaları ve bünyelerindeki destek hizmetlerini sordu.

Belediyelere görevlerini hatırlatan Kerestecioğlu, "Birleşmiş Milletler'in kadına yönelik şiddetle mücadele mevzuatı gereğince; yerleşim yerlerinde sığınaklar her 10 bin nüfusa karşılık en az 1 yatak kapasitesi olacak şekilde hizmet vermelidir. Ancak Türkiye'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile sığınaklar olmakla birlikte bunlar ne nitelik ne nicelik açısından yeterli değildir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin a bendine göre, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için sığınak açmakla yükümlüdürler" dedi.

"Belediyelerin hukuki ve siyasi sorumluluklarını yerine getirerek kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kendi bünyelerinde bütüncül politikalar oluşturması ve bunları diğer kamu kurumları ve sivil toplumla iş birliği içinde kararlı bir şekilde uygulaması gerekmektedir" ifadelerini kullanan Kerestecioğlu şu soruları sordu;

*Belediyeniz bünyesinde erkek şiddetine maruz kalmış kadınlar ve çocukları için destek hizmetleri sağlayan herhangi bir birim (kadın danışma merkezi vb.) bulunmakta mıdır? Varsa bu birimlerde sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik vb. desteklerden hangileri verilmektedir?

*Belediyeniz bünyesinde erkek şiddetine maruz kalmış kadınlar ve çocuklarının kalabileceği kadın sığınakları var mıdır? Varsa bu birimlerde geçici barınma dışında kadınlar ve çocuklarına hangi destekler sağlanmaktadır?

*Belediyeniz bünyesinde ev içi şiddet dahil olmak üzere erkek şiddetiyle mücadele yerel eylem planı hazırlamak üzere herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır?

*Kadına yönelik şiddeti önlemek için yaptığınız veya planladığınız çalışmalar nelerdir? Çalışmalarınızı hangi kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütüyorsunuz veya yürüteceksiniz?

*Stratejik plan çalışmalarında kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusuna yer verilmekte midir? Şimdiye kadar bu konuya ilişkin belirlediğiniz hedef ve çalışmalar nelerdir?

*Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan karar ile sığınaklarda kalan kadınlara belediye şirketlerinde yüzde 2 kontenjanla istihdam imkanı sağlanacağı basına yansımıştır. Şiddete maruz kalan kadınlara istihdam olanakları yaratmak ekonomik güçlenmelerini sağlamak amacıyla belediyeniz bünyesinde benzer kararlar almayı planlıyor musunuz? (HABER MERKEZİ)