'Feminist Tahayyül' geliyor

'Feminist Tahayyül' yayın hayatına başlıyor: Feminist ve queer teoriyi bir yayında buluşturacak.

DUVAR – “Feminist Tahayyül: Akademik Araştırmalar Dergisi” yayın hayatına başlıyor. Derginin ilk sayısı Geç Osmanlı ve Türkiye modernleşmesinde toplumsal cinsiyet üzerine olacak.

Feminist Tahayyül çağrıda yayım amacını “Feminizm, eşitsiz güç ilişkileriyle mücadele etmekle neredeyse eş anlamlı olan bir hareket iken, bu hareketin köklerinin eşitsiz güç ilişkilerini yeniden üretmekte olduğuna ilişkin eleştirilerden bahsediyoruz. Bu eleştirileri feminist ve queer çalışmalar içinden yapmanın bize feminist düşünce açısından yeni bir alan, yeni bir ‘tahayyül kazandıracağını düşünüyoruz” şeklinde ifade ediyor.

Çağrı metninin tamamı

Feminist Tahayyül