'Cinsiyet eşitsizliği' sergileniyor!

"Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" fotoğraf sergisi Ankara'da açıldı. Fotoğraflar kitaplaştırılacak.

ANKARA – Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğraf Atölyesi’nin 2016- 2018 yılları arasında çektiği fotoğraflar, “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet Çalışması 2016 – 2018” fotoğraf sergisinde buluştu. Sergi, 7 Mart’ta saat 19’da Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya’da açıldı. Fotoğraflarda, kadınlara ve LGBTi+ bireylere yönelik uygulanan sistematik baskı ve şiddeti yer aldı. Sergi toplumsal cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapıyor. Sergiden sonra fotoğraflar kitaplaştırılacak.

‘TANIKLIK EDİYORUZ’

Atölyenin sergi hakkında kaleme aldığı metinde şu ifadeler yer aldı, “Gündelik yaşantılarımızda dahi bu eşitsizliğin mikro alanlardaki en büyük yansımaları olan ev içi alanlardan toplumun tamamına sirayet ettiğini görmekte ve belki kendi hayatlarımızda buna bire bir şahit olmaktayız. Sistemin gerek kadınlar gerekse de LGBTI bireyler özelinde uyguladığı egemenlik ancak kadınlara ve LGBTI bireylere yönelik saldırıları önlemek, faillerin yargılanmasını sağlamak, cinayetleri durdurmak ile başlayacak ve bu alandaki itirazların örgütlenmesiyle mümkün olacaktır. Oysa bilmeliyiz ki öldürülen, taciz ve tecavüze uğrayan her kadın, çocuk ve LGBTİ bizim ruhumuzdan, insanlığımızdan koparılan bir dünyadır. Bizler bu eşitsizliğin doğurduğu sonuçlara fotoğraflarımızla tanıklık edeceğiz.”