Cinsel saldırı ve cinsel taciz arasındaki fark ya da farklar neler?

Avukat Selin Nakıpoğlu, cinsel saldırının bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlali olduğunu, cinsel tacizin ise bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesi olduğunu ifade ediyor. Avukat Canan Arın ise “Çocukların cinsel istismarı” adlandırmasıyla ilgili “En nihayetinde taciz, tecavüz gibi tabirlere maruz kalanın çocuk olduğunu unutmamak gerekir. Nasıl yaklaşıldığının, neresine dokunulduğunun tam adlandırması hassas bir konu” diyor.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) 16 Şubat’ta Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı eylemde bir polisin gözaltı yapmaya çalıştığı sırada bir üniversite öğrencisine cinsel saldırısı fotoğraflanmıştı. Fotoğrafın öncesi ya da sonrası konuşulmaya ihtiyaç duyulmayacak kadar kanıt niteliğindeydi.

Kimi haber metinlerinde ve sosyal medya hesaplarında söz konusu davranış için “cinsel taciz” tanımlaması kullanıldı. Tanımlamaya ilişkin itiraz ise eylemin “cinsel saldırı” olduğuydu. Hukuk içtihatları içinde taraflardan birinin rızası olmadan cinsel amaçlı bedenle temasın suç tanımlamaları hangi suç nitelikleriyle ayrışıyor? Cinsel saldırı ve cinsel taciz arasındaki fark ya da farklar neler?

Avukat Selin Nakıpoğlu, cinsel suçların Ceza Kanunu’nda, “Kişilere Karşı Suçlar” arasında “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlendiğini belirtiyor ve “Burada dört ayrı suç yer almaktadır” diyor. Bunlar:

-Cinsel saldırı

-Cinsel taciz

-Çocukların cinsel istismarı

-Reşit olmayanla cinsel ilişki

‘CİNSEL SALDIRI BİR KİMSENİN VÜCUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİDİR’

Selin Nakıpoğlu

Nakıpoğlu, “cinsel saldırı” suçunun Ceza Kanunu m. 102’de düzenleme altına alındığını işaret ederek suçun niteliklerini anlatıyor; “Cinsel saldırı suçunun temel şekli cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlalidir. Cinsel saldırıdan söz edilebilmesi için iki kişi arasında bedensel temas şarttır. Bununla birlikte, bu temasın çıplak vücutla veya cinsel organlarla ilgili olması gerekmez. Cinsel arzuların tatmin edilmiş olması gerekmez; mağdurun vücudu üzerinde cinsel birleşmeye varmayan cinsel davranışların yapılmasıyla birlikte suç tamamlanır. Cinsel saldırının vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi suçun ağırlaşması sonucunu doğurmaktadır.”

‘CİNSEL TACİZ BİR KİMSENİN BEDENSEL TEMASTA BULANMADAN RAHATSIZ EDİLMESİDİR'

Nakıpoğlu, “cinsel taciz” suçunun ise TCK md. 105’te düzenlendiğini belirterek açıklıyor: “Cinsel taciz, cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesidir. Cinsel taciz suçu, telefonla, sosyal medya üzerinden veya internet yoluyla başka bir yöntemle de işlenebilir. Örneğin, failin cinsel amaçla hareket ederek mağdura yönelik ‘seni bir kere öpeyim’ şeklinde söz sarf etmesi cinsel tacizdir. Özetle, cinsel saldırı boyutuna ulaşmayan ancak kişiyi cinsel yönden rahatsız edici davranışlar bu kapsamdadır.”

‘18 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARLA OLAN İLİŞKİYE HER HALÜKARDA ‘CİNSEL İSTİSMAR' DENİR’

Canan Arın

Avukat Canan Arın, “Eğer Türkiye imzaladığı uluslarası sözleşmeleri inkar etmiyor, burada geçen evrensel yasalara uymayı gerçekten taahhüt ediyorsa 18 yaş altındaki çocuklarla olan cinsel ilişkiye ‘cinsel istismar’ denir” diyor.

Her ülkede rıza yaşının farklı olduğunu kaydeden Arın, Türkiye’deki rıza yaşının 15 olduğunu hatırlatıyor ve 15 yaş altındaki çocukla olan cinsel ilişkinin her halükarda “çocuk cinsel istismarı” olacağını vurguluyor.

Hükümetin değiştirdiği ve şimdi uygulamada olan “Reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu Ceza Kanunu’nun 104 maddesine göre “Cebir, tehdit, hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi şikayet üzerine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Arın buradaki yanlışın suçun takibinin şikayet üzerine bağlanması olduğuna dikkat çekiyor: “Şikayet olmadığı sürece amenna ve saddakna (İnandık ve tasdik ettik) deniliyor. Böyle bir şey kabul edilemez. 30, 40 fark etmez 60 yaşında bir adam 15 yaşındaki bir çocukla ‘rızaya dayalı’ bir ilişkiye girdiğini iddia ediyorsa burada rızadan söz edilemez.”

Arın, “En nihayetinde taciz, tecavüz gibi tabirlere maruz kalanın çocuk olduğunu unutmamak gerekir. Çocukla ilişkili olan konularda ayrım yapmamak gerekiyor. Nasıl yaklaşıldığının, neresine dokunulduğunun tam adlandırması hassas bir konu. Bu yüzden ‘cinsel istismar’ tanımlaması tercih ediliyor” diyor.