Kaboğlu’ndan ‘sansür’ tepkisi: Toplumsal barışı dinamitleme riski taşıyor  

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Meclis’te görüşmeleri devam eden ‘Dezenformasyon’ yasa teklifine dair açıklama yaptı.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA- Kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri devam ediyor.

Seçim tarihi hızla yaklaşırken Cumhur İttifakı’nın “ifade özgürlüğünün zapturapt altına alınması için dayatma yaptığını” söyleyen CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu kanun teklifine dair açıklama yaptı. Kaboğlu, “Anayasa'ya açıkça aykırı olan ve demokratik olmayan rejimlere özgü bu düzenleme; yalan haber yayma adı altında savaş halinde dahi dar kapsamda ve ölçülü bir biçimde uygulanabilecek bir sınırlamanın, olağan dönemde sınırları belirsiz olarak ve daha sert şekilde uygulanması, hukuk düzenini ve toplumsal barışı dinamitleme riski taşımaktadır” dedi.

‘SINIRLAMA NEDENİNİN HUKUKİ DAYANAĞI YOK’

Basın özgürlüğü ve sosyal medya yayınları için, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tanıdığı düşüncelerin açıklanmasına ilişkin güvencelerin geçerli olduğunu, bu güvencelerin, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarınca somutlaştırıldığını belirten CHP’li Kaboğlu, “Anayasa madde 28’de sayılan şiddete çağrı, ırkçılık, kin ve nefret yayıcı söylem, özel ve ailesel yaşam, ifade özgürlüğünün belli başlı sınırlama ölçütleridir. Teklifte yer alan birçok sınırlama nedeninin hukuki dayanağı bulunmamaktadır” dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sözde ‘dezenformasyon’u önleme gerekçesi ile hazırlanmış olsa da, aslında yurttaşların, toplumun bugünü ve geleceğini ilgilendiren bilgilerden yoksun kılınmasını amaçlayan yasanın yapımı bile, bilgi kirliliği eşliğinde yürütülmektedir. Zaten; tescillenmiş sosyal medya trolleriyle demokratik çoğulculuğu ve serbest tartışmayı yok etmeği meslek edinenleri maaşa bağlayan iktidar, bugün de sansür düzenlemesiyle dezenformasyonu resmileştirerek kendine yakışır bir yasaklamayı da yürürlüğe koymuş olacak.”

Söz konusu teklifi, “demokratik siyaset alanını daraltan seçim yasası değişikliğinden sonra demokratik toplumu baskılama amacına yönelik” ifadeleriyle tarif eden Kaboğlu’nun açıklaması şu şekilde sürdü:

ÖZERK VE UZMAN KURUL İLKELERİNE AYKIRIDIR: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın kamu tüzel kişiliği bulunmamasına karşın yasa ile düzenlenmesi gereken alanlarda yönetmelik çıkarma yetkisi, Anayasa’ya açıkça aykırı olduğu gibi, partili Cumhurbaşkanı'nın siyasi danışmanı olarak faaliyet gösteren bir Başkanı, medya üzerinde bir vesayet düzeneği haline getirmektedir. Teklif ile, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Komisyonu (CİBK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) ve Basın İlan Kurumu (BİK) gibi siyasal ve idari hiyerarşik yapı içinde yer alan ve özerk olmayan birimlere, basın özgürlüğünün kullanılmasında engelleyici yetkiler tanınması, -erkler ayrılığının biçimsel kaldığı bir anayasal kurguda- özgürlükler hukuku genel ilkelerinin açıkça ihlalidir.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SANSÜR VE CEZA: Yalan habere ilişkin basın ve ifade özgürlüklerini tehdit eden teklifin 29. maddesi; bir yandan, yurttaşlar ve basın emekçileri, kapsamı belirsiz ve tamamen keyfi olarak kendilerine uygulanabileceği kaygısıyla iktidarın hoşuna gitmeyebilecek yorumlardan kaçınacak, ceza tehdidi altında oto sansür uygulayacaklar öte yandan; siyasi iktidarı doğrudan ya da dolaylı olarak eleştirenlerin bu düzenlemenin uygulanması sonucu cezai yaptırıma maruz kalacaktır. (DUVAR)