İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

Korona virüsü salgını nedeniyle işten çıkarma yasağı ve Nakdi Ücret Desteği'nin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. Ücretsiz işten çıkarma yasağı yerine uygulanan ücretsiz izne çıkarma yöntemine karşı ise henüz alınmış bir önlem yok.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Pandemi döneminde 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan kısa çalışma ödeneğinin ardından işten çıkarma yasağı da uzatıldı. Salgın nedeniyle iş kanuna eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı. İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor. Fesih kapsamına girmeyen durumlar 'iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, işverenin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri' olarak sıralanıyor. (EKONOMİ SERVİSİ)