İstanbul Finans Merkezi Kanunu kabul edildi

İstanbul Finans Merkezi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'ten geçti.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, İstanbul Finans Merkezi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

AA ve DHA'nın haberlerine göre teklif, Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalarla ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamayı amaçlıyor.

İŞLETME 20 YIL SÜREYLE YÖNETİCİ ŞİRKETE AİT OLACAK

İFM'de tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölümlerin ve alanların kiralanması ile kamuya ait olan ve imar planında belirlenen fonksiyonlar doğrultusunda ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç olmak üzere umumi hizmetlere ayrılmış yol, meydan, yeşil alan, park ve benzeri yerlere dair her türlü yönetim faaliyeti 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından gerçekleştirilecek.

İFM'de gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin tek elden takibini yapmak, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla tek durak büro, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yönetilecek.

HARÇ VE VERGİ MUAFİYETİ

İFM'de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna olacak. En az 3 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanacak.

İFM'deki taşınmazlar, yalnızca projesinde ve yönetim planında belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek. İFM'de her tür ve ölçekteki mekansal plan, parselasyon planı, arsa ve arazi düzenlemesi, jeolojik ve jeoteknik etüt, mikro bölgeleme, harita ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ: GAYRİMENKUL PROJESİNDEN İBARET

Görüşmelerde konuşan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, İstanbul Finans Merkezi'nin bir gayrimenkul projesinden ibaret olduğunu söyledi.

İstanbul Finans Merkezi'nin, bir gayrimenkul yap-sat projesinin ötesine geçecek bir proje olmadığını belirten Toğrul, "Finans merkezi olmanın koşulu, devasa bir kampüs inşa etmek değildir" dedi.

Toğrul, İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası bir finans merkezi haline gelmesi için hukuk devleti ilkelerine riayet edilmesi, öngörülebilir yasal çerçevelerin hukuk ve ekonomi kurumlarına olan güveni sağlaması, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerinin güvence altında olması gerektiğini ifade etti.

'MUAFİYETLERİN BİRÇOĞU ANAYASA'YA AYKIRI'

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "İstanbul Finans Merkezi" adı altında verilen teklifinin bir inşaat ve rant alanı oluşturmaya yönelik düzenlemeleri içerdiğini söyleyerek, "Onun için bu teklifle birlikte ortaya bir finans merkezi çıkmaz" diye konuştu.

 

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, teklifin İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerini düzenlediğini belirterek, "Öncelikle söylemem gerekir ki sağlamaya çalıştığınız muafiyetlerin birçoğu açıkça Anayasa'ya aykırıdır. Kanun teklifiyle Türk parasından vazgeçmektesiniz" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)