Hekimler Tıp Bayramı’nda seslendi: Buradaydık, burada kalacağız

Tıp Bayramı Haftası'nda bir araya gelen hekimler, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı: Bir yere gitmiyoruz; buradaydık, buradayız ve burada kalacağız.

Google Haberlere Abone ol

Ogün Akkaya

ANKARA - Hekimlerin Tıp Bayramı Haftası kapsamında sürdürdükleri eylemler, iş bırakma kararı sonrasında devam ediyor. Aralarında, Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri, Ankara Diş Hekimleri Odası, Dev-Sağlık-İş, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası ve Ankara Aile Hekimleri Derneği'nin de olduğu hekim örgütleri, Tıp Bayramı Haftası kapsamında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir araya geldi.

Hekimlere siyasi parti, demokratik kitle örgütleri ve sendika temsilcileri de destek verdi. 'Sağlık Hakkı Satılamaz', Buradayız ve Kalacağız', 'Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Da Hiçbirimiz' ve 'Sağlıkta Dönüşüm Yıkım Getirdi' sloganları atan hekimler, ellerinde 'Sağlıkta Şiddet Yasası İstiyoruz', 'Güvenli Çalışma Alanları İstiyoruz' yazılı pankartlar taşıdı.

‘BU SİSTEM NE BİZİM EMEĞİMİZİ, NE DE TOPLUMUN SAĞLIĞINI UMURSAMAMAKTADIR’

Kurumlar adına ortak açıklama, Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç tarafından okundu. Tıp Bayramı’nı kutlamak yerine hekimlerin emekleri hakları ve sağlığı için grevde olduklarını hatırlatan Karakoç, “Toplum sağlığını öncelemeyen, sağlıksızlığa neden olan sağlık politikaları uygulayan bu sistem, ne bizim emeğimizi ne de toplumun sağlığını umursamaktadır” dedi.

Pandemi sürecinin bilimsel bir şekilde yürütülmediğini belirten Karakoç, “Salgını değil algıyı yöneteler; binlerce insanımızın, yüzlerce hekimin ve sağlık çalışanının yaşamını yitirmesini umursamadan tekrar tekrar şehir hastanelerine güzellemeler yaptılar” diye konuştu.

EMEĞİMİZE, GELECEĞE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Bu süreçte yoğun ve özverili çalışmamıza rağmen bizleri değersizleştiren, ötekileştiren ve emeğimizi görmezden gelenlere şöyle haykırdık; sağlıklı bir gelecek ellerimizde, yüzyıllardır bu topraklarda sağlık hizmeti sunuyoruz. Demokratik bir ülke, sağlıklı bir toplum, emeğimizin hakkı ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz; bir yere gitmiyoruz; buradaydık, buradayız ve burada kalacağız. Beyaz Yürüyüş, Beyaz Forum, Beyaz Nöbetlerle acil taleplerimizin karşılanması, sözümüze kulak verilmesi için defalarca haykırdık. Bilmenizi isteriz ki siz emeğimizi-bizleri görmezden gelmeye devam ettikçe, bizler de tüm haklılığımızla sizin karşınızda durmaya, emeğimize, geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Aralık'ta ve 8 Şubat'taki Beyaz G(Ö)REV'ler de olduğu gibi bugün de Üniversite Hastanelerinde, 2 basamakta, aile sağlık merkezlerinde Türkiye'nin dört bir yanında tüm sağlık kuruluşlarında emeğimize sahip çıkıyoruz.

SAĞLIK POLİTİKALARI İFLAS ETMİŞTİR: Bizler mutsuz, hastaları mağdur eden; sağlığı ticarete, hastaları müşteriye, hastaneleri ticarethanelere dönüştüren ve özel sağlık kuruluşlarında sağlık emekçilerini güvencesiz ve uzun çalışma koşullarına mahkum eden sağlık politikaları iflas etmiştir. Bizleri sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma koşullarının artık sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenirken, tüm bu yaşadıklarımızın kader olmadığını biliyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız bu çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı.

HEKİMLERİN ÜZERİNDEKİ BASKILARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ: Oyalama istemiyoruz, Daha fazlasını değil, yalnızca hakkımız olanı istiyoruz. Şiddetin olmadığı güvenli çalışma alanları istiyoruz. Bilimsel bilgi üreten özerk üniversiteler istiyoruz. Temel görevi eğitim almak olan asistan arkadaşlarımızın uzun çalışma koşulları altında ezilmediği, nitelikli eğitim alabilecekleri akademik ortamlar istiyoruz. Bölge tabanlı, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, kamuya ait binalarda birinci basamak sağlık hizmeti sunulmasını ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimlerin üzerindeki baskıların kaldırılması istiyoruz. Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis baskısı altında ezilmediğimiz çalışma koşulları istiyoruz. İnsanca yaşayacağımız emekliliğimize yansıyan performansa dayalı olmayan güvenceli bir gelir istiyoruz. Hastalarımıza en az 20 dakika muayene süresi ayırabileceğimiz, hastaların aylarca randevu sırası beklemediği, sevk zincirinin uygulandığı basamaklandırılmış sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. En az OECD ülke ortalamaları kadar sağlık emek gücünün kadrolu ve güvenceli istihdam edilmesini istiyoruz.