Hekimler 15 Haziran’da Beyaz G(ö)REV’de

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarında iyileştirme kanun teklifine karşı doktorlar yarın görev bırakacak.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık İşçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Hekim Birliği Sendikası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen), Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (Tabip Sen), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), Meclis'e sunulan sağlık çalışanlarına yönelik yasa tasarısına tepki gösterdi.

11 sağlık emek ve meslek örgütü sağlık alanındaki sorunların çığ gibi büyüdüğüne dikkat çekti.

Tüm hekimler ve sağlık emek-meslek örgütlerinin bütün bileşenleri 15 Haziran'da (yarın) 1 günlük iş bırakmaya davet edildi.

 

'BAKANLIK BİZE İŞLETMECİ GİBİ DAVRANIYOR'

İş bırakacaklarını duyuran sağlıkçılar adına konuşan Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Kemal Noyan, verilen sözlerin kanun teklifinde yer almadığını belirterek, “Bu düzenlemede aile hekimleri yok. Kirası, elektriği personel hak edişi ödenmeyen, medikal malzemesi temin edilemeyen aile sağlığı merkezleri bitme noktasında. Sağlık sisteminin sağlığı bozuldu” dedi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Başkanı Can Kirişçi, beklentilerinin karşılanmadığını belirterek, “Sağlık çalışanları yoksulluk sınırının altındaki ücretlere mahkum. Bakanlık bize işletmeci gibi davranıyor. Kiralar inanılmaz boyutlara ulaştı. İstanbul’da bir ASM’ye tahliye davası açıldı” dedi.

Hekim Sen’den Mine Kayacı Yıldız da acil taleplerini, “Sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını ve ekonomik haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz" diye dile getirdi.

Kamu Diş Hekimleri Derneği Başkanı Necat Dilaver de, “Hastaneler hekimsiz, hastalar randevusuz kaldı. Hâlâ geç değil, halkın sağlığı için yeni bir düzenleme yapılabilir” dedi.

Tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak bir düzenleme beklerken daha kötüsüyle karşılaştıklarını dile getiren Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, “Yasa teklifinde performanstan başka bir şey yok. İktidar kamuda sağlık çalışanlarını durumundan bihaber. Biz performans ödemesi değil temel ücretlerde artış istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım, temel ücretlerin yoksulluk sınırının üzerine yükselmesi, emekliliğe yansıması ve bunun tüm sağlık emekçilerini kapsamasını istedi. Hekim Birliğinden Yakup Gökhan Doğramacı, emeklilik katsayısının uzmanlarda 40 bin, pratisyen hekimlerde 33 binin üzerinde olması gerektiğini dile getirdi. Tabip Sen’den Osman Ayyıldız da 6 ay sonra getirilen yasa değişikliğinde katsayıların da düşürüldüğünü söyledi.

 

'BU YASAYI KABUL ETMİYORUZ'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, sağlık sisteminin tıkanmışlığının çözümü için sistemi değiştirmek yerine; sağlık emekçilerine şiddet, yoksulluk, istifa ve göçün reva görüldüğünü söyledi. Kamusal sağlık hizmetlerini tüketen düzenlemelerle özel hastanelerin teşvik edildiğini belirten Fincancı “Bu yılın ilk 5 ayında yurt dışına göçen hekim sayısı 938’e ulaştı. Haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz, bu yasayı kabul etmiyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)