YAZARLAR

Halk Temsilcileri Meclisi yola çıkıyor

Bir grup aydın, gazeteci, emekçi ve öğrenci kesiminin temsilcilerinden oluşan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Girişimi geniş katılımlı bir örgütlenme için harekete geçti. İstanbul’daki toplantıda Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkan, laikliği, eşitliği ve bağımsızlığı savunanların halkın temsilcilerinin de katılımı ile bir meclis oluşturması öngörüldü. 26 Kasım’da İstanbul’da temsilci seçimi yapılacak, 24 Aralık’ta da Ankara’da Türkiye çapında meclisin tüm bileşenleri bir araya gelecek.

Ülkemizdeki ekonomik kriz, derin yoksulluk, laiklik karşıtı gelişmeler ve otoriter baskı ortamına karşı bir grup aydın, gazeteci, akademisyen, emekçi kesimi ile öğrenci gençliği temsilcileri, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi adı altında bir girişim başlattılar.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Girişimi tarafından yapılan açıklamada, Meclis'in amacı "Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişiler olarak bir araya geliyoruz. Bizi bir araya getiren, emperyalizme ve sömürü düzenine duyduğumuz nefret; yurt sevgisi ve Cumhuriyetçiliktir. Laik, bağımsız, egemen, bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşlarımızın eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem istiyoruz" ifadeleriyle tanımlandı.

Dün (19 Kasım 2023) İstanbul Kadıköy’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, bu girişimin amaçları, çalışma tarzı ve örgütlenme süreci üzerine bilgi verildi. Toplantıda 30 dolayında çeşitli meslek sahibi, gazeteci, emekli katılımcılar yer aldı.

'AKP’DEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?'

İlk konuşmayı Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Yiğit Günay yaptı. Yiğit Günay, öncelikle AKP iktidarının Türkiye’ye getirdiği açmazlardan söz etti ve “AKP iktidarından niye kurtulamıyoruz?” diye sordu.

TKP’li  Günay, AKP’nin bir şekilde seçimler sonucu sandıktan çıkmayı başardığını ancak halk muhalefeti nedeniyle de zaman zaman sıkıntıya düştüğünü söyledi. Gezi olayları, TEKEL direnişi ve benzeri durumlarda AKP’nin sıkıntıya düştüğünü belirten Günay, siyasal iktidarın seçimlerdeki başarısına rağmen yine de ülkede önemli bir kesimin teslim olmadığını kaydetti.

Yiğit Günay, ardından şu soruyu sordu: “Ancak neden sonuç alamıyoruz”. Yanıtını da şöyle verdi: “Meclisteki düzen partileri bir şekilde AKP’ye meşruiyet kazandırıyor. Başta CHP olmak üzere muhalif partiler, ‘Biz sandıkta halledeceğiz’ diyorlar ama sonuç alınmıyor”.

2024 yılının çok daha zor geçeceğini belirten Yiğit Günay, Cumhuriyetçilerin, Kemalistlerin, bu düzenden rahatsız olan tüm halk kesimlerinin artık daha örgütlü, daha geniş kapsamlı bir karşı duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

SOSYALİSTLERİN HALKLA BULUŞMASI

Yiğit Günay, sosyalistlerin düzenden rahatsız olan kesimlerle buluşması, kendini sahipsiz hissedenlerle birlikte olması gerektiğini vurguladı. Günay, halk kesimlerinden oluşan temsilcilerle böyle bir girişimi başlattıklarını belirtti.

Yiğit Günay’dan sonra meclis girişiminin kurucularından gazeteci Mustafa Kemal Erdemol, söz aldı. Erdemol, “Halk Meclisleri, bu gidişata bir müdahaledir. Halkın bizzat kendisinin oluşturduğu bir meclis olmasını istiyoruz. Bu meclis, sokağın da sesi olacaktır” diye konuştu.

Mustafa Kemal Erdemol, halkın çeşitli sorunlarıyla ilgili komisyonlar oluşturulacağını ancak yol gösterici olmaktan ziyade halkın temsilcilerinin katılımı ile birlikte yol açılacağını ifade etti.

24 ARALIK’TA ANKARA’DA

Daha sonra katılımcıların sorularına geçildi. Katılımcılar, halkın somut sorunlarının çözümlenmesinde nasıl bir yol ve yöntem izleneceği, insanların böyle bir mecliste görev almasının hangi nedenlerle mümkün olacağı, diğer benzer örgütlerle nasıl ilişki kurulacağı, bu tür girişimlerin sürekliliğinin nasıl sağlanacağı gibi sorular yönelttiler.

Günay, Erdemol ve diğer ilgili kişiler de, temsilcilerle birlikte bu sorunlara çözüm aranacağını ifade ettiler. TKP yöneticisi Yiğit Günay, TKP’nin Temmuz 2023’te böyle bir meclisin kurulmasına önayak olduğunu ancak bu meclisin TKP’nin bir yan örgütü olmayacağını, en geniş katılımlı bir örgütlenmeyi amaçladıklarını söyledi.

26 Kasım 2023 tarihinde Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılacak toplantıda İstanbul Anadolu yakasındaki meclis temsilcilerinin seçiminin yapılacağı bildirildi. Bu toplantıda, Aytunç Erkin, Barış Terkoğlu, Cangül Örnek, Kemal Okuyan ve Murat Ağırel, birer sunum konuşması yapacak.

26 Kasım tarihinden itibaren birçok ilde gerçekleştirilecek halk toplantılarıyla temsilcileri belirlenmeye başlanacak olan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, ilk kez 24 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da tüm bileşenleriyle toplanacak.


Atilla Özsever Kimdir?

1967 yılında Kara Harp Okulu’nu bitirdi. 12 Mart (1971) döneminde piyade üsteğmeni iken siyasi görüşleri nedeniyle ordudan çıkarıldı. 2.5 yıl cezaevinde kaldı. Daha sonra iktisat öğrenimi gördü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı, doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. 1974 – 2002 yılları arasında gazetecilik yaptı. 2003- 2011 yılları arasında da Maltepe Üniversitesi’nde kadrolu öğretim üyeliği görevinde bulundu. 2011 yılından itibaren de çeşitli üniversitelerde çalışma ekonomisi ve medya alanında dışarıdan dersler veriyor. “Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci” ve “Mesele Teslim Olmamakta” isimli iki kitabı ile çeşitli kitap ve dergilerde yer alan makaleleri bulunuyor.