Sağlıkçılara yargı kararıyla kahvaltı

Sabah kahvaltıları kaldırılan sağlık çalışanları mahkeme başvurdu. Yerel mahkemenin reddettiği sağlıkçıları istinaf mahkemesi haklı buldu. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız "Nöbet tutan bir sağlık çalışanına mahkeme kararı ile yemek verdirebiliyor olmak son derece üzücü. Çalışanı, aç bir şekilde çalışmaya zorlamanın hiçbir vicdani açıklaması olamaz” dedi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, Uğurludağ Entegre ilçe hastanesinde, 24 saat nöbetle çalışan sağlık personeline verilen sabah kahvaltısını 2018'de kaldırdı. Genel Sağlık-İş Sendikası bunun üzerine dava açtı.  Sağık çalışanları, uygulamanın yönetmeliğe aykırı olduğunu belirterek sağlık emekçilerinin en doğal hakkı olan yemek hizmetinin sağlanmasını ve işlemin kaldırılmasını istedi. Ancak idare mahkemesi yargılama sonunda davanın reddine karar verdi. Genel Sağlık-İş bunun üzerine davayı Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı.

İDARE MAHKEMESİ SAĞLIKÇILARI HAKLI BULDU

Sağlıkçıların istinaf talebini haklı bulan Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi kararı şu gerekçe ile bozdu: “Anılan hastanenin yataklı tedavi kurumu olduğunun anlaşılması karşısında, davacı sendikanın talebi ile ilgili olarak Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 39. ve 89. maddeleri kapsamında (çalışma süreleri ve yemek saatleri de dikkate alınarak) değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesi gerekirken, adı geçen hastanenin yataklı tedavi kurumu olmadığından bahisle davacı sendikanın talebinin reddedilmesine ilişkin tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.”

MAHKEME KARARIYLA KAHVALTI

Çalışandan bir öğün yemeğin esirgenmesinin haksız, hukuksuz ve keyfi bir işlem olduğunu dile getiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız ise şöyle konuştu:

“Çorum Uğurludağ İlçe Devlet Hastanesinde hukuka aykırılık mücadelemizi, son derece hakkaniyetli ve hukuka uygun kesin kararı ile kazanmış olduk. Bu karar ile sendikamız üyesi olsun olmasın emekçilerin mağduriyeti giderilmiştir. Bu kararın böyle mağduriyet yaşayan tüm çalışanlara emsal olmasını diliyoruz. Nöbet tutan bir sağlık çalışanına mahkeme kararı ile yemek verdirtebiliyor olmak son derece üzücü. Çalışanı aç bir şekilde çalışmaya zorlamanın hiçbir vicdani açıklaması olamaz.”