65+ Yaşlı Hakları Derneği: 65 yaş yasağı hak ihlalidir

65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma yasağının sürmesine tepki: Kararın bilimsel dayanağı yok.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Salgın tedbirlerinin gevşetilmesi ve normalleşme adımlarının atılmasına rağmen 65 yaş üstü yurttaşların sokağa çıkma kısıtlaması 21 Mart'an beri devam ediyor. 65+ Yaşlı Hakları Derneği'nden yapılan açıklamada "65 yaş ve üstü yurttaşlara uygulanan yasakların devamına karar verilmesi, temel insan hak ve özgürlüklerine aykırıdır" denildi.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

COVID-19 pandemisi, bulaşma hızının yüksek olması nedeniyle devletin aldığı sıkı önlemlerle önlenmeye çalışılıyor. “Evde kal Türkiye” denilerek alınan önlemler, insan hak ve özgürlüklerini çok yönlü ihlal etse de, kamu sağlığının korunması amacıyla alındığı için yurttaşlar bu kısıtlamalara uymakla yükümlü oldular, ve sorumluluk bilinciyle büyük ölçüde uydular. Bu tedbirler kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın 21 Mart tarihli Genelgesiyle, yaşlıları korumak adına genel bir sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu yasağın, 29 Mayıs tarihli Genelgeyle, adeta kalıcı hale getirilmesinin hukuken haklı bir gerekçesi kalmamıştır.

Normale dönüş adımları atılırken, iş yerlerinin, alış veriş merkezlerinin açılacağı, spor merkezlerinin çalışmaya başlayacağı duyuruldu. Ancak 65 yaş ve üstü yurttaşlara uygulanan yasakların devamına karar verilmesi, temel insan hak ve özgürlüklerine aykırıdır. Aylarca evde kalmak zorunda kalan "yaşlı" insanlar sağlık açısından fiziken, ruhen çok yönlü mağdur olmaktadırlar. Alınan kararın salgınla ilgili bilimsel dayanağı da kalmamıştır. 65+ yurttaşlar maddi, manevi ve bedensel olarak Bakanlığın aldığı bu karardan büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.

Bir hukuk devletinde herkes hiçbir ayrım yapılmaksızın eşit haklara sahiptir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yazıldığı tarihlerde insan ömrü günümüzdeki gibi uzun değildi. Herkesin eşit haklara sahip olması ilke açısından ayrım yasakları arasında YAŞ kriterine yer verilmemişti. Ancak günümüzde yaşlı haklarının korunması da devletin temel yükümlülükleri arasındadır.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yayınladığı “COVID-19’un Yaşlılara Etkisi” belgesi hakkında, üye ülkelerin yaptığı “Destek Bildirisi”nde yeralan şu çağrıyı dikkatinize sunuyoruz:

“COVID-19’a karşı alınan tedbirlerin, yaşlıların katılımıyla hazırlanması ve kendilerine özgü ihtiyaçlarını kapsaması, mümkün olan en yüksek fiziki ve zihinsel sağlık ölçütlerine ulaşım hakkını güvenceye alması, hayat kurtaracak tedavilere ulaşımlarını sağlaması, ve başkalarıyla eşit temelde toplumsal ve ekonomik refahlarını koruması gerektiğine kuvvetle inanıyoruz. Bu nedenle, yaşlıların haysiyet ve haklarını bütünüyle korumak ve ilerletmek; COVID-19 pandemisi ve sonrasının, yaşlıların sağlığı, yaşamları, hakları ve iyilik hallerine olumsuz etkilerini azaltmak için çalışmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca, bütün paydaşlarla, daha kapsayıcı, eşitlikçi, dirençli ve yaşlı dostu toplumlar geliştirmek üzere çalışmayı da taahhüt ediyoruz.”

Ülkemizin de, bu “Destek Bildirisi”ni imzalayan 140 ülke arasında olmasını memnuniyetle karşılıyor, ve gereklerinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. (HABER MERKEZİ)