DTO: Özel hastanelerde ücretsiz izin yasaklanmalı

Diyarbakır Tabip Odası (DTO), özel sektördeki sağlık çalışanlarının haklarının kamuda olduğu gibi güvence altına alınması çağrısı yaptı.

Google Haberlere Abone ol

DİYARBAKIR - Diyarbakır Tabip Odası, 'Diyarbakır Özel Hastaneler Raporu' hazırladı. Raporda, ihtiyaç halinde pandemi hastanesi olarak kullanılacağı belirtilen Diyarbakır’daki özel hastanelerin sorunları sıralandı.  Özel hastanelerin virüsten korunmak için kendi kişisel koruyucu ekipmanları ve dezenfektanlarını üretmeye başladığı belirtilen raporda, bu ekipmanların yeterliliğinde ve örnek alma kabinlerinde eksikliklerin olduğu ifade edildi.

Raporda korona virüsü şüphesiyle özel hastanelere başvuran hastalara yönelik gerekli testlerin yapıldığı ve şüpheli hastaların testleri sonuçlanana kadar ilgili hastanede takip edildiği vurgulanarak, bu hastalardan ilave ücret alınmadığının altı çizildi.

13 SAĞLIK ÇALIŞANI POZİTİF

Rapora göre sağlık meslek örgütleri ve kamuoyundan gelen yoğun baskılar sonucunda son günlerde Diyarbakır’da test sayısı nispeten arttı. Ancak özel hastanelerde çalışan sağlıkçılara gereken düzeyde test yapılmadığına dikkat çekildi.

DTO raporunda, bugüne kadar 13 sağlık emekçisinin test sonucunun pozitif çıktığı ve bunların tedavisine Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlandığı belirtildi.

'MAAŞLARDA YARI YARIYA KADAR İNDİRİME GİDİLDİ'

DTO raporunda ücretsiz izin uygulamasına da değinilerek, bu durumun sağlık çalışanlarının gelirini ortadan kaldırdığına ve sağlık hizmetlerinin dışına itilmesine neden olduğu vurgulandı. Raporda, sağlık çalışanına gereksinim duyulan bir dönemde özel hastanelerin ücretsiz izine yol açan yasaya dayanarak çalışanlarını ücretsiz izne çıkardığı ve daha önce anlaştıkları maaşlarından yarı yarıya kadar kesintiye gittiği ifade edildi.

Raporda, sağlık çalışanlarının önceki aylardan kalan hak edişlerinin verilmediği ve önümüzdeki yılın yıllık izninden borçlandırıldığı vurgulandı.

Hastanelerde asgari ücret ile çalışan sağlık emekçilerinin mağduriyetinin ise görünenden yüksek olduğu ifade edildi ve bu sorunların alandaki sendikasızlıktan kaynaklı olarak gündeme çıkarılamadığı belirtildi.

DTO raporunda şu ifadelere yer verildi: “Başka ülkelerde son sınıf tıp öğrencilerinin ve sağlıkçıların bile çalıştırılmaya başlandığı, kamu-özel ayrımı yapılmadan seferber olunduğu bu pandemi sürecinde ülkemizde sağlık sunumunun çok önemli bir kısmını karşılayan özel sektörde sağlıkçıların ücretsiz izne çıkarılması, pandemiyle mücadelede sağlık seferberliğiyle uyuşmamaktadır. Elektif hasta muayenesi ve ameliyatların azalmasına bağlı olarak özel sağlık kuruluşlarının gelirlerinin azalmış olması ve bu dönemde ‘kâr edilmediği’ gerekçesiyle, sıkıntıya katlanma külfetinin bütünüyle sağlık çalışanlarına yüklenmesi kabul edilemez.”

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN AYRIMSIZ GÜVENCE

DTO, özel hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarının görüşlerini aldıktan sonra hazırladığı raporda önerilerini şöyle sıraladı:

-Kamu/özel ayrımı yapılmadan hep birlikte pandemiyle mücadele ettiğimiz bu olağanüstü günlerde özel hastanelerdeki güncel problemler, kişisel koruyucu ekipman eksiklikleri ve sağlıkçıların yaşadıkları sorunlar kamuda olduğu gibi İl Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edilmeli ve bahsi geçen problemlere zamanında müdahale edilmelidir.

-Zorla yıllık izin kullandırma, ücretsiz izin ve işten çıkarma gibi uygulamalar yasaklanmalıdır. Geçmiş aylardan kalan gecikmiş hak edişlerin ivedilikle ödenmesi sağlanmalıdır.

-Pandemi süresince özel sektördeki tüm sağlık çalışanlarının gelirleri kamuda olduğu gibi güvence altına alınmalı, ücretlerinin kamu hastaneleri ile paralel hale getirecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

-Özel sağlık kuruluşlarında çalışan 65 yaş üstü hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına talepleri durumunda ücretli izin verilmelidir.

-Özel sağlık kuruluşlarında çalışan gebe veya anne hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ücretli izin alabilmesi sağlanmalıdır.

-Sağlık çalışanlarına yönelik taramalar arttırılmalı ve periyodik olarak test yapılmalıdır.

(DUVAR)