Abdi İpekçi Parkı’nda ticari yapılanmaya izin yok

Ankara’nın merkezinde yer alan Abdi İpekçi Parkı’na lokanta, büfe gibi işletmelerin yapılmasını öngören plan değişikliğine ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesi dava açtı. Mimarların itirazını haklı bulan idare mahkemesi planları iptal etti.

ANKARA – Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Abdi İpekçi Parkı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ankara Valiliği ilgili kurumları tarafından yapılmış olan Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan ve plan değişikliğine ilişkin dava açtı. Lokanta, büfe, kafeterya, güvenlik, muhtarlık ve taksi durağı gibi yapıların yapılabileceği şeklinde hazırlanan planın hükümlerini Ankara 17’nci İdare Mahkemesi iptal etti. Mahkeme, gerekçesinde söz konusu plan ve plan hükümlerinin kamu yararına, şehircilik ilke ve esaslarına ve mevzuata aykırı olduğunu belirtti.

‘ABDİ İPEKÇİ PARKI’NIN İHTİYACI BAKIMDIR’

Davaya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Başkent Ankara’nın geleceğe taşınması yönünde yapılan tüm planlamalarda yeşil kuşak planları için gerçekleştirilmiş olan uzun uğraşlar ve analizler sonucunda ortaya çıkan bu planlamalarda, özellikle kentsel makroform içindeki büyüklüğü, maliyet, makro ölçek, yoğunluk ve mekân standartları arasındaki dengeyi kurma anlamında önemlidir. İptal edilen planda yer alan etkileşim geçiş bölge sınırlarının da yetersiz olduğu yönünde yapmış olduğumuz itirazımızın kabul görmüş olması sevindiricidir. Abdi İpekçi Parkı’nın ihtiyacı olan şey, bakımdır, sınırlarla kuşatılmış Sıhhiye Meydanı ile kucaklaştırılması ve Kurtuluş Parkı’na uzanan sürekliliğinin sağlanmasıdır” dedi. (DUVAR)