Yardım hesapları bloke edilen belediyelere VEFA uyarısı!

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin salgına karşı başlattığı yardım kampanyasında hesapları İçişleri Bakanlığı tek tek tespit edip İstanbul ve Ankara Valilikleri ile 4 bankanın genel müdürlüğüne gönderdi. Valilikler de belediye başkanlıklarına yazarak “hukuka aykırı” ilan edilen kampanyadan feragat edilmesini, yoksa yasal yollara başvurulacağı uyarısında bulundu. Valilik yazısında İçişleri Bakanlığınca oluşturulan VEFA Koordinasyon Grubu’na atıf yapılarak, “İçinde bulunduğumuz ve devlet-millet olarak topyekun mücadele ettiğimiz Pandemi (Korona virüsü salgını) sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza VEFA ellerinin imkanlarının bir düzen içinde ulaşması sosyal dayanışmanın bir gereğidir” denildi.

Nergis Demirkaya  ndemirkaya@gazeteduvar.com.tr

ANKARA – CHP’li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin korona virüsü salgınına karşı dayanışma amaçlı başlattığı bağış kampanyalarındaki hesaplara İçişleri Bakanlığının müdahalesi ile nasıl bloke konulduğunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz bize yeteriz” sloganıyla duyurduğu “Milli Dayanışma Kampanyası” ilanından bir gün sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yardım kampanyaları ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede “Son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür. ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır’ hükmü çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır” denildi ve kovuşturma başlatılması istendi.

TEK TEK HESAP NUMARALARI VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü yine 31 Mart 2020 tarihli İstanbul ve Ankara Valiliklerine bir yazı gönderdi. Yardım Toplama Kanununa göre Valiliklerden izin alınması ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilmesi gerektiği belirtilen yazıda, tek tek Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin kampanya kapsamında ilan ettiği hesap numaraları verildi, iki belediye için “kanun hükümlerine açıkça aykırı olarak yardım toplandığı tespit edilmiştir” denildi.

BANKALARA BİZZAT YAZI GÖNDERDİ

Yazıda Yardım Toplama Kanununa aykırı yardım faaliyetlerinin engellenip sorumlular hakkında kovuşturma yapılacağı hükümleri de hatırlatılarak, belirtilen hesaplar aracılığıyla Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuna yardım toplama hesabı olarak ilan edilen hesapların yardım toplama hesabı olarak işletilmesinin ivedilikle engellenmesi istendi. Yazı valiliklerin yanı sıra yardım kampanyasının hesap numaralarının açıldığı Garanti, Vakıfbank, Denizbank ve Türkiye Finansbank Genel Müdürlüklerine de gönderildi.

‘KAMPANYANIN NİTELİĞİ KABUL EDİLEMEZ’

İçişleri Bakanlığının bu yazısı üzerine İstanbul Valiliği hemen harekete geçerek aynı gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir yazı gönderdi. İstanbul Valiliğinin yazısında 5393 sayılı kanuna göre belediyelerin bağış kabul etmesinin Yardım Toplama Kanunu hükümlerinden farklı olduğu, belediyelerin şartlı bağış kabul etmeleri için vatandaşların yazılı bir dilekçe ile başvurmaları, şartlarını dilekçede belirtmeleri, her bağışçı için ayrı ayrı Meclis kararlarının alınması gerektiği ifade edildi. Yazıda, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kamuoyuna açıkladığı ve hesap numaraları ilan edilen kampanyanın niteliği itibariyle şartlı, şartsız bağış alma şeklinde kabul edilemeyeceği aşikardır. Bu faaliyet açıkça ve net şekilde Yardım Toplama Kanunu kapsamındadır” denildi

‘YARDIMLAR VEFA ELLERİNİN İMKANLARI İLE DÜZEN İÇİNDE YAPILMALI’

İstanbul Valiliği yazısında İçişleri Bakanlığının ihtiyaç sahipleri için oluşturduğu VEFA Koordinasyon Grubu’na da atıf yapıldı, “Bu grubun kararı görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilemeyecektir” şeklinde tüm kurum ve kuruluşların genelge ile talimatlandırıldığı ifade edildi.

Vali Ali Yerlikaya tarafından gönderilen yazıda ayrıca, “İçinde bulunduğumuz ve devlet-millet olarak topyekun mücadele ettiğimiz Pandemi (Korona virüsü salgını) sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza VEFA ellerinin imkanlarının bir düzen içinde ulaşması sosyal dayanışmanın bir gereğidir” denildi.

‘KAMPANYADAN FERAGAT EDİN’

İçişleri Bakanlığı genelgelerine bakıldığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yardım toplama faaliyetinin hukuk dışı olduğu ifade edilen yazıda Yardım Toplama Kanundaki “izin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır” hükmü hatırlatıldı, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığınca organize edilen yardım kampanyasından feragat edilmesi ve genelgeler kapsamında yasal yollara başvurulacağı vurgulandı.

‘GENELGE DEVLETİ Mİ, KANUN DEVLETİ Mİ?’

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 5216 ve 5393 sayılı Belediye Kanunlarına dayanan bağış kabulü yetkisinin, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamı dışında olduğunu söyledi. Erkek şunları ifade etti:

“5216 ve 5393 sayılı kanunlarına göre belediye başkanlarının karşılıksız bağış alma yetkisi var. Bu yetkiye dayanarak hesaplar açıldı. Vatandaşlar da karşılıksız, şartsız bağış yapmaya başladı. Ne oldu sonra bir genelge yayınlandı. Genelge devleti mi, kanun devleti miyiz. Genelge kanunun üstünde olabilir mi? Genelge ile kanundan gelen hak çiğnenmeye çalışıyor. Belediye kanununa dayanarak yardım toplanması yardım kanunu kapsamına girmez. Üstelik yardım kanununda kendi özel kanunlarında hüküm varsa onların hakları haizdir, denilir. Tam bir hukuksuzluk. Böyle bir kriz döneminde de ucuz, ilkesiz siyaset yapıyorlar. Büyükşehir belediyelerinin ihtiyaç sahibi ailelere yardımını engellemeyi siyaset olarak görüyorlar. Bu saray, hanedan yönetimi hiçbir sorunu çözmez. Acz içindeler.”