Cezaevinde avukat görüşüne sesli-görüntülü kayıt

Cezaevindeki mahkumlara ilk kez görüntülü görüşme imkanı veren yönetmelikte, avukat görüşlerinde savunma hakkı açısından tartışma yaratacak yeni kurallar getiriliyor. Anayasal suçların yanı sıra Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanların avukatlarının belgeleri de aranabilecek. Bu görüşmelerde suç unsuru olduğuna dair bulgu veya belge elde edilmesi halinde görüşmeler 3 ay süreyle sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilecek.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - Cezaevlerinin yönetimi ve cezaevlerindeki güvenlik tedbirlerini belirleyen 2006 tarihli tüzük kaldırılarak yerine Ceza İnfaz Kurumları Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek yönetmelik büyük ölçüde eski tüzükteki düzenlemeleri içeriyor. Ancak cezaevlerinde mahkumlara ilk kez görüntülü görüşme imkanı getiren yönetmelikte dikkat çekici başka değişiklikler de yer alıyor.

GÖREVLİLERİN İSİMLERİ GİZLENECEK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin "Kurumların iç güvenliği" maddesine bir ek yapıldı. Buna göre yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlinin açık kimliği yerine sadece sicil numarası yazılacak. Bu kişilerin ifadesine başvurulması için bir çağrı, davet olduğunda da tebligat görevlinin evine değil çalıştığı cezaevine yapılacak. Böylece bu kişilerin isim ve adresleri gizli tutulmuş olacak.

"TEHLİKELİ HAMİLE" DÜZENLEMESİ

Yasalara göre hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi mümkün. Hamile olan veya doğumun üzerinden 6 ay geçmemiş kadınların da hapis cezası geri bırakılıyor. Ancak yapılan yeni düzenlemeye göre cezaevine girdikten sonra hamile kalanlardan “koşullu salıverilmesine 6 yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar” bundan yararlanamayacak. Bu kişilerin cezası cezaevinde kendileri için düzenlenen uygun yerlerde infaz edilecek.

TEHLİKE OLUŞTURMAYACAK AĞIR HASTALARA TAHLİYE

Aynı maddede yapılan bir başka düzenlemeye göre ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkumların cezası iyileşinceye kadar geri bırakılabilecek.

İNFAZ ERTELEMESİNDEN TERÖR, ÖRGÜT SUÇLARI YARARLANAMAYACAK

3 yıl ve daha az süreli hapis cezalarının infazında hükümlünün yükseköğrenimi, sürekli hastalık, aileye bakma zorunluluğu gibi çeşitli nedenlerle 6 ay süreyle infaz ertelenebiliyor. Yeni yapılan düzenlemeye göre bu haktan "terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, mükerirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler, disiplin veya tazyik hapsine mahkum olanlar" yararlanamayacak.

AVUKATLARININ BELGELERİ ARANABİLECEK

Yönetmelikle avukat görüşünde de yeni düzenlemeler yapıldı. Mevcut düzenlemeye göre devletin güvenliği ve anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olanların avukatları ile görüşmesinde avukatın belge ve dosyaları aranabiliyor. Yeni yönetmelik ile bu kapsam genişletildi. "Millî Savunmaya Karşı Suçlar", "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" suçlarından hüküm giyenlerle Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanların avukatları ile görüşmesinde avukatın savunmaya ilişkin olduğunu beyan ettiği belge ve dosyalar fiziki olarak aranabilecek.

GÖRÜŞMEDE BİR GÖREVLİ DE BULUNACAK

Düzenleme bununla da sınırlı değil. Mevcut düzenlemeye göre söz konusu suçlardan mahkum olanların avukatlarıyla görüşmesinde suç unsuru bulunması, örgütsel amaçlı haberleşme olduğuna dair bulgu veya belge elde edilmesi halinde, savcılığın istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir görevli görüşmede hazır bulundurulabiliyor. Görüşmede paylaşılan belgeler infaz hâkimince incelenebiliyor. Bu madde de eski tüzükte sadece devlete ve anayasal suçlara işletiliyordu. Ancak bundan sonra "Millî Savunmaya Karşı Suçlar", "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" suçlarından hüküm giyenlerle Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar için de işletilecek. Görüşmede bir görevli bulunmanın yanı sıra Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hakiminin kararıyla 3 ay süreyle görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilecek. Bir suç unsuru içerik tespit edilmesi durumunda altı ay avukat görüş yasağı getirilebilecek.