YSK Başkanı ve beş üye için seçim yapılacak

YSK Başkanı Sadi Güven ve beş üyenin görev süreleri doldu. Boşalan altı üyelik için Yargıtay ve Danıştay'dan üçer üye seçilecek. Kurulda başkan seçimi 24 Ocak'ta yapılacak.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile beş üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni üyelikler için Yargıtay ve Danıştay Büyük Genel Kurullarınca yarın seçim yapılacak.

YSK'de, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri ile Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak. Başkan dahil altı üyeden boşalan üyelikler için Yargıtay ve Danıştay'dan üçer üye belirlenecek. Yargıtay Genel Kurulunca yarın yapılacak seçimde, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan üç aday YSK üyeliğine seçilecek. Danıştay Genel Kurulunca, boşalan üç üyelik için yeni isimler de yarın belirlenecek.

Toplam altı üyenin seçilmesinin ardından yeni üyeler 24 Ocak'ta göreve başlayacak. YSK üyeleri toplanarak, kendi aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkan seçecek.

YSK'NİN YAPISI

YSK’de yedi asil, dört yedek üye olmak üzere 11 üye görev yapıyor. Ancak son dönemde 11 üyenin tamamının katılımı ile kararlar alınması usulü benimseniyor. 11 üyenin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçiliyor. Üyeler de, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan seçiyor.

Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler, o siyasi parti genel başkanları tarafından yetki verilmiş olması şartıyla YSK’da bir asıl ve bir yedek temsilci bulundurabiliyor. Bu temsilciler, kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılıyor, ancak oy kullanamıyorlar.

Hali hazırda, Sadi Güven (Başkan), Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu, İlhan Hanağası ve Yunus Aykın ile Danıştay kökenli Faruk Kaymak, Refik Eğri, Nakiddin Buğday, Zeki Yiğit ve Erhan Çiçi (Başkan vekili) YSK üyesi olarak görev yapıyor.

GÖREV SÜRELERİ UZATILMIŞTI

2019 yılında görevi sona ereceklerin süresi Ocak 2020’ye, 2022’de görevi sona ereceklerin süreleri ise Ocak 2023’e ötelenmişti. Bu karar sonrası Başkan Sadi Güven’in de aralarında bulunduğu 6 üyenin görev süresi bir yıl daha uzamış oldu. (HABER MERKEZİ)