RTÜK'ten internete denetim savunması: 100 bin TL ödeyememek hayatın olağan akışına aykırı

RTÜK, internet üzerinden yapılan yayınlara lisans alma zorunluluğu getiren yönetmeliğin iptali için açılan davada sansür ve ifade özgürlüğünü ihlal iddialarını reddetti. Yayın lisans ücretinin 100 bin TL olmasına dönük itiraza ise "10 yıllık lisans ücreti için radyoların 10 bin, televizyon ve isteğe bağlı yayınlar için de 100 bin TL'nin ödenemeyecek olduğu iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır" yanıtı verildi.
RTÜK, Danıştay'a savunma gönderdi.

Serkan Alan  salan@gazeteduvar.com.tr

ANKARA – İnternet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen yönetmelik 1 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin yayımlanmasıyla kamuoyunda gündeme gelen ‘sansür’ tepkilerinin ardından Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, (MLSA) internet platformlarını denetleme yetkisini RTÜK’e veren yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay’da dava açtı. RTÜK, Danıştay 13’üncü Daire Başkanlığına gönderdiği davaya ilişkin cevap mütalaasında derneğin yayın için şart koşulan lisans ücretlerinin yüksek olduğu itirazına, “Yayın lisans ücretlerinin peşin ya da taksitle ödenmesine olanak sağlanmaktadır” yanıtını verdi ve davanın reddedilmesini istedi.

RTÜK, yönetmeliğin 7 ve 8’inci maddelerinde yer verilen “uygun bulunanlara lisans ve yayın iletim yetkisi verilir” ifadelerinin yasalara aykırı olduğunu ve başvurucunun hangi kriterlere uygun olup olmadığının belirsiz olduğunu vurgulayan MLSA’nın itirazına da yanıt verdi. RTÜK’ün “uygun bulma” şartını 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan değerlendirme sonucu gerçekleşeceği ifade edilen yanıtta, “Üst Kurul’un yetkisi kanunda belirlenen sınırlamalar çerçevesinde olup, keyfi bir yetkinin bulunması söz konusu değildir. Üst Kurul’un yetkisi kanuna bağlı bir yetkidir” denildi.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE KISITLAMA YOK’

RTÜK tarafından Danıştay’a gönderilen yazıda MLSA’nın dava açma yetkisi de bulunmadığı ileri sürülerek, “İnternet ortamında sunulan yayın hizmetlerini düzenleyen yönetmeliğin ifade özgürlüğüne kısıtlama olarak mütalaa edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla derneğin dava açma ehliyeti bulunmamaktadır” denildi.

‘100 BİN TL TAKSİTLE ÖDENİYOR’

MLSA’nın itirazları arasında yönetmeliğin 12’nci maddesinde düzenlenen lisans ücretleri de yer aldı. Lisans ücretlerinin yüksek olduğuna dönük derneğin itirazına da yanıt veren RTÜK, İnternet-RD yayın lisans ücretinin 10 bin, ‘İnternet-Tv’ ve ‘İnternet-İbyh’ yayın lisans ücretlerinin 100 bin Türk Lirası olduğunu hatırlattı. Alınacak lisans ücretinin 10 yıllık olduğu vurgulanan RTÜK’ün yanıtında “kamu hizmeti” olarak hukuki çerçevede tanımlanan hizmetin önemi vurgulandı. “Bu denli önem bahşedilen bu alana girişte belirli bazı şartların aranması gerek ulusal gerekse de uluslararası hukuk metinleri ile düzenlenmektedir” ifadelerine yer verilen savunmada, derneğin lisans için alınan ücretin fazla olduğu itirazına karşı şunlar kaydedildi:

“10 yıllık lisans ücreti için radyoların 10 bin, televizyon ve isteğe bağlı yayınlar için de 100 bin TL’nin ödenemeyecek olduğu iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır. Yönetmeliğin 7’nci maddesinin dördüncü fıkrasında söz konusu yayın lisans ücretlerinin peşin ya da taksitle ödenmesine olanak sağlanmaktadır.”

RTÜK: DÜZENLEME GAZETECİLİK SİTELERİNİ KAPSAMIYOR

Savunmasında “kâr amacı olmayan gazetecilik sitelerinin ücret ödeyemeyeceği” itirazını “mesnetsiz” olarak niteleyen RTÜK, yönetmeliğin gazetecilik sitelerini kapsamadığını belirterek şunları kaydetti: “Yönetmeliğin düzenleme alanı gazetecilik siteleri değil internet ortamından yayın hizmeti sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardır.”

RTÜK savunmasında, “öncelikle” yürütmenin durdurulması yönündeki talebin, ardından da “hukuka aykırı” bulduğu davanın reddedilmesini talep etti.