TGS: Hürriyet'te işe başlatılan 100 kişi nerede?

Türkiye Gazetecileri Sendikası'nın Hürriyet'te yetki başvurusu, yeter çoğunluğu sağlayamadığı gerekçesiyle Çalışma Bakanlığı tarafından reddedildi. TGS Genel Başkanı Durmuş, 'işletmesel nedenler' denilerek 45 gazetecinin işten çıkartılmasının ardından 100 kişinin işe başlatılmış gibi gösterildiğini belirterek, "Hürriyet’e ait hiçbir işyerinde bir kişinin dahi işe başlamadığı tespit edilmiştir. Hürriyet'in işe aldığını iddia ettiği bu 100 çalışan gerçekten var mıdır? Yoksa kâğıt üzerinde işçi alımı yapılarak TGS’nin hukuken hak ettiği yetki belgesi gayri hukuki olarak gasp mı edilmiştir?" diye sordu.
TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, sendika avukatlarıyla birlikte basın açıklaması yaptı.

DUVAR – Türkiye Gazetecileri Sendikası (TGS), Hürriyet gazetesindeki işten çıkarmalar ve sendikal yetki konusundaki şüpheli işlemlere ilişkin bakanlığa 6 soru yöneltti. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, sendika olarak Hürriyet’te hukuken elde ettikleri yetki belgesinin fiilen gasp edildiğini belirterek, “Yetki belgemize karşı hem yasal hem de kamuoyu önünde mücadelemizi sürdüreceğimiz ilan ediyoruz” dedi.

Durmuş, Hürriyet gazetesindeki yetki sürecine ilişkin sendika avukatlarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyerek, Çalışma Bakanlığı’nı sendika hakkını tanımaya çağırdı. TGS olarak uzunca bir süredir sendikal çalışma yürüttükleri Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ’de 4 Kasım günü yetki için yeter çoğunluğu sağlayarak Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını belirten Durmuş “Yetki için gerekli çoğunluk hem sayısal hem de hukuken elde edilmesine rağmen, bakanlığın izaha muhtaç ve işverenin yasa dışı hamleleri nedeniyle TGS’ye yetki belgesi verilmedi. Bakanlığın yetki tespiti ile ilgili verdiği yanıtta Hürriyet’in 940 çalışanı olması nedeniyle yetki için gereken çoğunluğa ulaşılmadığı iddia edildi. Bakanlığa yetki için resmi yazının yazıldığı 4 Kasım tarihinden, bakanlığın yanıt dilekçesindeki tarih olan 11 Kasım’a kadar geçen sürede Hürriyet’in çalışan sayısındaki değişim izaha muhtaçtır” dedi.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Her ayın ilk günlerinde ‘kamu.turkiye.gov.tr’ adresi üzerinden sadece sendika genel merkez yöneticilerinin görebileceği ‘İşkolu İşyeri Listesi’ ve ‘Sendika Üye Listesi’ raporlarının açıklandığını vurgulayan Durmuş, ilk raporda ‘Basın, Yayın ve Gazetecilik’ iş kolunda yer alan işletmelerin çalışan sayıları, ikinci raporda ise sendikanın her bir işletmedeki üye sayısı gösterildiğini hatırlattı. TGS’nin de bu rakamlar üzerinden yetki için gereken sayıya ulaşıp ulaşmadığına karar verdiğini ve gerekli başvuruları yaptığını ifade eden Durmuş, bakanlığa şu soruları yöneltti:

1) Her ayın ilk veya ikinci günü yayınlanan aylık raporlar, neden Kasım ayında -tarihinde ilk defa – 11 gün sonra yayınlanmıştır? Bu raporlar OLAĞAN sürecinde açıklanmış olsaydı, Hürriyet’in çalışan sayısı ne olacaktı?

2) Bakanlığın yetki tespitimize yanıt verdiği tarih (11 Kasım) ile kamu.turkiye.gov.tr adresinde “İşkolu İşyeri Listesi” ve “Sendika Üye Listesi” raporlarının yayınlanma tarihinin aynı olması sadece bir tesadüf müdür? Bakanlık, yetki talebimize yanıt vermek için aylık raporların yayınlanmasını mı beklemiştir? Eğer öyleyse, bu durum sendikalaşma özgürlüğüne dönük bir kötü niyeti ortaya koymakta mıdır?

3) Sendikanın yetki için Bakanlığa resmi yazıyı yazdığı gün olan 4 Kasım’da hala Ekim raporları geçerli iken, Bakanlık neden Kasım ayı raporlarına göre TGS’nin yetki talebine olumsuz yanıt vermiştir?

4) Bakanlığın yetki talebimize yanıt verdiği gün olan 11 Kasım günü Hürriyet’teki çalışan sayısı 940 olarak ifade edilirken, aynı gün kamu.turkiye.gov.tr adresinde yayınlanan “İşkolu İşyeri Listesi”nde Hürriyet’in çalışan sayısı neden 938 olarak gösterilmektedir? Bakanlık aradaki farkı nasıl açıklamaktadır?

5) Ekim ayında 45 çalışanının işine “işletmesel” sebeple son verdiğini açıklayan Hürriyet, aynı dönemde hangi sebeple 100 yeni çalışanı işe almıştır? Bakanlık, çalışan sayısındaki bu OLAĞANDIŞI değişimi sendikalaşmanın engellenmesine dönük bir hamle olarak görmüyor mu? İşveren, çalışan sayısındaki bu izaha muhtaç artışla birlikte, işten attığı 46 kişiyi sendikal nedenle attığını İKRAR etmiş olmuyor mu? Bu hamlenin sendikalaşmanın önüne geçmek olduğu ve yasadışı olarak değerlendirilmesi gerektiği herhalde Bakanlık tarafından görülecektir.

6) Bakanlığın açıkladığı Kasım ayı “İşkolu İşyeri Listesi”ne göre Hürriyet’te alınan 100 kişinin dağılımı şu şekildedir: Ankara matbaası 7; İstanbul matbaası 24; Antalya matbaası 7; Adana matbaasına 7; Gazetenin Bağcılar bürosu 55. Sendika olarak yaptığımız araştırmada Hürriyet’e ait yukarıdaki hiçbir işyerine bir kişinin dahi işe başlamadığı tespit edilmiştir. Hürriyet işe aldığını iddia ettiği bu 100 çalışan gerçekten var mıdır? Yoksa kâğıt üzerinde işçi alımı yapılarak TGS’nin hukuken hak ettiği yetki belgesi gayri hukuki olarak gasp mı edilmiştir?

TGS olarak Hürriyet’teki sendikal çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Durmuş, şu açıklamada bulundu: “Tüm üyelerimize ve Hürriyet çalışanlarına bir kez daha sesleniyoruz; Düşük ücrete ve güvencesiz çalışmaya itiraz ediyorsanız, gazetecilik yapmanız engelleniyorsa, bir gün evinize gönderilecek tebligatla gayri ahlaki bir şekilde işinizden uzaklaştırılmak istemiyorsanız TGS çatısı altında buluşarak haklı mücadelemizi büyütmeliyiz. Hakkımız olanın gasp edilmesine ne Hürriyet çalışanları ne de Türkiye Gazeteciler Sendikası sessiz kalmayacaktır. İşveren ile Bakanlığın birlikte yürüttüğü bu oyun bozulacaktır. Gasp edilen yetkimiz verilene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.”
(EKONOMİ SERVİSİ)