TOKİ, AOÇ arazisini satışa çıkarıyor

Mimarlar Odası, TOKİ'nin Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin, 5 Eylül'deki açık arttırma müzayedesine konu edildiğini belirterek, ihalenin ilanını yargıya taşıyacağını duyurdu. Arazinin ranta konu edildiğini belirten Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan "Amacına uygun kullanılmayan AOÇ arazileri AOÇ Müdürlüğüne derhal iade edilmelidir" çağrısı yaptı.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - TOKİ, Atatürk Orman Çiftliği arazisini yapılaşmaya açmak için harekete geçti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TOKİ'nin Atatürk Orman Çiftliği arazisinin satışa çıkarıldığını duyurdu. Arazilerin 2012 senesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı değişikliği yapılarak konut ticaret alanına dönüştürüldüğünü sonraki süreçte de değişiklikler yapıldığını ve bunların yargıya taşındığını hatırlatan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan "Bu süreç göstermiştir ki, AOÇ alanlarının kamu yararı önceleyerek devir ve tahsisleri bir süre sonra ranta konu ediliyor ve üçüncü şahıslara peşkeş çekiliyor. İhalenin iptalini yargıya taşıyacağız ve ilgiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TOKİ’nin Çukurambar’da açık arttırmayla satışa çıkarttığı arazilerin, Atatürk Orman Çiftliği arazisini olduğunu belirterek, "Bu ihanetten vazgeçin, satışı durdurun AOÇ arazileri müzayedelik değildir, arazileri AOÇ’ye devredin” çağrısı yaptı.

ÜNİVERSİTE ARAZİYİ TOKİ'YE VERMİŞ

Konuyla ilgili açıklama yapan Candan, sürece ilişkin şu bilgiyi verdi: “24 Mayıs1983 yılında 2823 sayılı Kanun ile Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetindeki bir kısım arazinin devredilmesine izin verilmesi hakkında kanunla AOÇ arazilerinden bir bölümü tıp fakültesi yapılmak üzere Gazi Üniversitesi'ne devredilmişti. Karakusunlar Mahallesi 29096 ada 7 parsel, 29098 ada 2 parsel, 29101 ada 24 parsel, 29101 ada 18 parsel, 29102 ada 5 parsel, 29101 ada 23 parseller Gazi Üniversitesi mülkiyetinde iken TOKİ ile Gazi Üniversitesi arasında yapılan bir protokolle TOKİ’ye verilmiş. Bu hukuksuz devir 2011 yılı AOÇ Sayıştay raporlarına yansımış ve Sayıştay raporunda arazilerin 2823 sayılı kanunun gerekçesine ve tahsis amacına aykırılık tespit edildiği için AOÇ’ye iade edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Bu araziler üzerinde 2012 yılında Büyükşehir Belediyesince imar planı değişikliği yapılarak konut ticaret alanına dönüştürülmüş, plan dava konusu olmuş ve iptal edilmişti. 2014 yılında bu defa da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca plan değişikliği yapılmış, parsel bazında yoğunluk artışı getirilen 1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği kararlarını Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak yargıya taşımıştık. Ankara 5.İdare Mahkemesi imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçeleriyle imar planını iptal etmişti. TOKİ elinde bulundurduğu AOÇ arazilerinin 37 bin metrekaresini ABD Büyükelçiliği'ne satmıştı. Şimdi de TOKİ’nin elinde bulundurduğu arazilerin ada parsellerini değiştirerek, AOÇ’ye iade edilmesi gerekirken  5 Eylül 2019 tarihinde açık arttırma müzayedesine konu edilerek satışa çıkarılacağı ilan edildi. TOKİ tarafından bu arazilerin  ilanın ekinde yayımlanan satışa konu edilen arazilerin takyidatlarında (kayıtlama) Mimarlar Odası’nın açtığı ve iptal kararı aldığı dava da gösterildi. AOÇ toprakları, konut ticaret bloklarına feda edilecek topraklar değildir. TOKİ'yi satış ihalesini iptal etmeye ve taşınmazları AOÇ Müdürlüğüne iade etmeye çağırıyoruz.”

(HABER MERKEZİ)