Birleşik Metal-İş ve Türk Metal anlaştı

Metal işkolundaki iki sendika anlaştı: Referandum sendika seçme özgürlüğünün bir parçası olarak kabul edildi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Metal işkolundaki iki büyük sendika aralarında anlaşma imzaladı. Birleşik Metal-İş (DİSK) ile Türk Metal (Türk-İş)'in imzaladığı metin, geçmişe dayalı sendikal uyuşmazlıklarla rekabete son vermeyi, işverenlere ve hükümet baskılarına karşı ortak hareket etmeyi ve işçilerin sendikal tercihinin özgür biçimde oluşmasını öngörüyor.  Süresiz olarak imzalanan anlaşmaya göre imzacı taraflardan birinin anlaşma hükümlerini ihlal etmesi durumunda bu sendika IndustriAll (Küresel Sanayi İşçileri Sendikası) üyeliğinden çıkartılabilecek. Bu anlaşmaya katılmaya davet edilen Hak-İş üyesi Çelik-İş Sendikası ise anlaşmaya katılmayı kabul etmedi.

Birgün'den Aziz Çelik'in haberine göre; Türkiye Metal İşkolunda Faaliyet Gösteren Sendikalar Arasında Diyalog ve İşbirliğine Dair Ortak Anlaşma adını taşıyan anlaşma metne, IndustriAll Küresel ve Avrupa sendikalarının temsilcileri de şahit olarak imza attılar. Türkiye sendikal tarihinde ilk kez iki rakip sendika referandum konusunda uzlaştılar. Bir sendikanın bir işyerinde işçilerin yüzde 15’ini üye yapması durumunda referandum çağrısı ve organizasyonu yapılacak. Referandum işçilerin sendikal tercihinin özgür bir şekilde ortaya çıkacağı koşullarda gizli oy açık sayım ilkesiyle yapılacak.

Anlaşmanın girişinde işverenlerin ve hükümetlerin kendi çıkarlarını ve kârlarını korumak için sendikal harekette bölünmeler yaratma ve tetiklemede önemli payları olduğu vurgulanıyor. Anlaşma dört bölümden oluşuyor. Anlaşmanın birinci bölümünde sendikal örgütlenme ve üyeliğe ilişkin temel ilkeler yer alıyor. İki sendika işçilerin tam bir özgürlük içinde istedikleri sendikalara üye olma ve ayrılma hakkına sahip olduklarını ve hükümet ile işverenlerin işçilere bu yönde hiçbir baskı ve tehditte bulunamayacağını kabul ediyor. İki sendika, örgütlenme sırasında kendilerine avantaj sağlamak için işverenlerle herhangi bir angajmana girmekten uzak durmak konusunda ve işverenlerin örgütlenme sırasında tarafsız kalması konusunda da mutabakata vardılar. Türk Metal ve Birleşik Metal-İş toplu iş sözleşmeleri süreçlerinde işbirliği yapmak ve hükümetler ile işverenler karşısında ortak hareket etmek konusunda da anlaştılar.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYULACAK

İki sendika örgütlenme özgürlüğü, sendikaların iç yapısı, demokratik ilkeler ve toplu pazarlık konularında uluslararası standartlara uymayı kabul etti. Sendika içi seçimlerin demokratik, açık ve şeffaf yapılması konusunda taraflar anlaştı. İki sendika şube ve işyeri düzeyinde sendikal temsilin açık ve demokratik seçimler yoluyla yapılması konusunda mutabık kalındı. Böylece şube yönetimlerinin yanı sıra işyeri sendika temsilcilerinin de seçimle işbaşına gelmesi kabul edilmiş oldu. (Kaynak)