Ahmet Şık'a TBMM konuşmasından ötürü icra takibi

HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında TBMM'de yaptığı konuşma nedeniyle önce iki birleşime katılamama ve 13 bin TL maaş kesme cezası verildi. Ardından mahkeme 25 bin TL tazminata hükmetti ve icra takibi başlatıldı.

DUVAR – HDP’li vekil Ahmet Şık’ın TBMM’de yaptığı konuşma nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ardından hakkında icra takibi başlatıldı.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre, AK Parti, Ahmet Şık hakkında 23 Temmuz 2018 günü tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma nedeniyle dava açtı. 25 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırılan Şık hakkında icra takibi başlatıldı.

Ahmet Şık, “bazı kanun ile kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin” birinci maddesi üzerine söz almıştı. Şık’ın sözleri sırasında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kürsüye saldırmış, Şık’ın konuşması AK Parti’li milletvekilleri tarafından engellenmişti. Şık bu konuşmanın ardından 2 birleşime katılması engellenerek ve maaşından 13 bin TL kesilerek cezalandırılmıştı.

100 BİN TL TAZMİNAT İSTENDİ

AK Parti, Şık’ın Meclis’te sarf ettiği hususların akıl, mantık ve vicdanla bağdaşmadığı, gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığı, tamamen hakaret ve iftira kastı taşıdığı, asılsız ve mesnetsiz olmanın ötesinde açıkça kişilik haklarını ihlal eden açıklamalar mahiyetinde olduğunu belirterek, 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Ahmet Şık’ın avukatı Can Atalay ise davaya ilişkin cevabında siyasi partinin dava açma hakkı olmadığını, milletvekili olan müvekkilinin yasa tasarılarının görüşüldüğü sırada yaptığı konuşmada görüşlerini açıklamış olmasının anayasa tarafından koruma altına alınan yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu kapsamında olduğunu, müvekkilinin görüş açıklama hakkını kullandığını, ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini ve ifadelerinin sert eleştiri olduğunu ifade etti.

25 BİN TL TAZMİNAT

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında Şık’ın kürsüde yaptığı yasa tasarısının içeriği ile ilgisi konuşma bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğunu, sert eleştiri kapsamında kabul edilemeyeceğini ve ifadelerin yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmeyeceğini öne sürerek, Şık’ı konuşması nedeniyle 25 bin TL manevi tazminat cezası ödemesine karar verdi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Mahkemenin  3 Nisan tarihinde verdiği kararın ardından 20 Mayıs tarihinde AKP’nin talebi üzerine Ankara 2. İcra Dairesi Ahmet Şık hakkında icra takibi başlattı. 25 bin TL’ye hükmedilen manevi tazminatın faizlerle ve yargılama giderleriyle birlikte 31 bin 650 TL olduğu belirtilerek “işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmaz icra ve iflas kanunun 32. Maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu ödemezseniz icra mahkemesinden veya Yargıtay’dan veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı” ifadelerine yer verildi.