YSK, İstanbul'daki seçim iptalinin gerekçeli kararını açıkladı

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin iptal gerekçesini açıkladı. 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı şekilde belirlendiği belirtilen kararda, "754 adet sandıkta oy kullanan seçmen sayısının 212.276 ve CHP ile AK Parti adayı arasındaki oy farkının 13.729 olması nedeniyle sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür" denildi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin iptaliyle ilgili gerekçeli kararını açıkladı. YSK'nin internet sitesindeki karar, 250 sayfadan oluşuyor. Seçimin iptaline karar veren 7 üyenin gerekçelerini yazdığı bölüm toplam 212 sayfa oldu. YSK Başkanı Sadi Güven, YSK üyeleri Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Akın ise 38 sayfa muhalefet şerhi düştü.

Sandık kurulu başkanı ve üyelerinin kamu görevlisi olması gerektiği belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"13/3/2018 tarihli 7102 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, sandık kurulu başkanının, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi alınarak bunlar arasından belirlenmesi ilkesi benimsenmiş ve sandık kurulu başkanları yönünden istisnai başkaca bir hükme yer verilmemiştir. Kanun hükmünün yoruma yer bırakmayacak şekilde açıklığı karşısında, sandık kurulu başkanlarının mülki idare amiri tarafından bildirilen kamu görevlileri listesinden seçilmesi kanuni bir zorunluluktur."

'İSTANBUL'DAKİ İHTİYAÇ DUYULAN KADAR KAMU GÖREVLİSİ BULUNUYOR'

Sandık kurulu başkanlarının oy verme düzeninin sağlanması, oy verme işlemleri, seçim sonucunun belirlenmesi gibi seçim sonucuna etki edem işlemler yaptığı savunulan kararda, "İstanbul İli genelinde büyükşehir belediye başkanlığı seçimi 31.186 sandıkta yapılmıştır. Bu sandıklarda bir başkan, bir kamu görevlisi asıl üye, bir de kamu görevlisi yedek üye belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre, İstanbul İli genelinde büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için toplamda 93.558 kamu görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul İlinde, 12.259’u adliye personeli, 108.472’si Devlet okullarındaki kadrolu öğretmenler olmak üzere sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık ödenen ve sandık kurullarında görev alabilecek durumda olan yaklaşık 220.000 kamu görevlisi bulunmaktadır" denildi.

Güven: O sandıkların 750'sinde AK Partili üye vardıGüven: O sandıkların 750'sinde AK Partili üye vardı

'754 SANDIKTAKİ SEÇMEN SAYISI 212 BİN 276, FARK 13 BİN 729'

754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığının tespit ediliği aktarılan kararda, ilçe seçim kurullarının görevlendirmelerin neden yapıldığını açıklayamadığı aktarıldı:

"Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden, 6’sı sandık kurulu başkanı, 3’ü sandık kurulu kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirilmişlerdir. Sandık kurulu başkanlarının geniş yetki ve görevleri, seçimin güvenilirliğini sağlamak için getirilen şekil şartlarına uyulmaması ve siyasi partilerle sandık kurulu başkanları listelerinin paylaşılmaması suretiyle siyasi partilerin etkili bir itiraz yolu kullanamadıkları dikkate alındığında; Sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlendiği 754 adet sandıkta oy kullanan seçmen sayısının, 212.276 ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Adayı ile Adalet ve Kalkınma Partisi Adayı arasındaki oy farkının 13.729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür."

İYİ Partili Seymen: YSK kararını açıkladı, çalma yokİYİ Partili Seymen: YSK kararını açıkladı, çalma yok

'KURULUMUZUN EMSAL BİR KARARI BULUNMUYOR'

Sandık kurullarının oluşturulmasıyla ilgili değişikliğin ardından 24 Haziran genel seçiminin yapıldığı hatırlatılan kararda, seçimden sonra itiraz olmadığı için bu konuda bir karar verilmediği belirtildi: "Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesine ilişkin itirazlar da ilk kez bu seçimde Kurulumuzun önüne gelmiştir. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulunun daha önceden bu konuda vermiş olduğu emsal oluşturacak bir içtihadı bulunmamaktadır."

'MUSTAFAKEMALPAŞA'DAKİ KİŞİLER KAMU GÖREVLİSİYDİ'

İYİ Parti'nin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki sandık kurullarıyla ilgili itirazının reddedilmesine de değinilen kararda, "Yapılan incelemede belirtilen şahısların belediyede görev yapan kamu görevlileri (şube müdürü ve şef) oldukları anlaşıldığından tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine karar verildiği görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

AK Parti'nin Büyükçekmece ve MHP'nin Maltepe itirazlarının, kamu görevlisi olmayan başkanların görev yaptığı sandıklardaki oy sayısı ve aradaki oy farkı karşılaştırıldığında sonuca etki edecek bir durum olmaması nedeniyle reddedildiği kaydedildi.

'108 SANDIKTA BİRLEŞTİRME TUTANAKLARI DÜZENLENMEDİ YA DA İMZASIZ'

İstanbul'da 18 adet sandıktaki sayım döküm cetvelinin hiç bulunmadığı, 90 adet sandıkta ise sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu imzalarının bulunmadığı ifade edilen kararda, 108 adet sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281 olduğu aktarıldı:

"Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir. Sayım döküm cetvellerindeki bu eksiklik, tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi ile birlikte değerlendirilmiştir."

'OY KULLANMA HAKKI OLMAYAN 706 KİŞİ OY KULLANDI'

İstanbul'da 377 kısıtlı seçmenin oy kullandığı, 6 sandıkta ölü olan kişilerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 224 adet zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan kişinin oy kullandığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, “Sonuca etkili sayıdaki sandıkta, sandık kurulu başkanlarının kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirilmesi ve kanuna aykırı şekilde oluşan sandık kurullarının yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesinin mümkün bulunmaması hususu ile bir bütün olarak değerlendirilen yukarıda izah edilen diğer kanuna aykırılık ve usulsüzlükler, seçimin güvenilirliğini ortadan kaldıran ve seçim sonucuna müessir olay ve haller kapsamında görülmüş, bu nedenle seçimin iptali ve yenilenmesine karar verilmesi gerekmiştir” denildi. (HABER MERKEZİ)


KARARIN TAMAMI:

http://www.ysk.gov.tr/doc/karar/dosya/78053/2019-4219.pdf