İYİ Parti'nin 19 Mayıs bildirgesi: Gafletten uyanın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde Samsun’da yapılan Genel İdare Kurulu toplantısının ardından 19 Mayıs Bildirgesi yayınlandı.

ANKARA – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geldiği Samsun’da İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısına katıldı. İYİ Parti Samsun İl Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantının ardından 13 maddelik “19 Mayıs Bildirgesi” yayınlandı.

“Partimizin Genel İdare Kurulu ve Milletvekilleri toplantısının Samsun’da yapılması, sıradan bir kararın sonucu değildir. Bu karar, 100 yıl önceki sevdanın, 100 yıl önceki imanın, 100 yıl önceki kararlılığın ve yine 100 yıl önceki mücadele gücünün, asil bir tezahürüdür” ifadelerine yer verilen 13 maddelik bildirge şu şekilde:

‘EMPERYALİST EMELLERE HİZMET EDEN PROJELER’

1- İYİ Parti, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi, egemenlik haklarımıza ve hukukumuza tecavüze kalkışılmasına kayıtsız kalmayacak, her şartta ve zeminde, hakkın, hukukun ve adaletin tecellisi yönünde bir duruş ve mücadele sergileyecektir.

2- İYİ Parti, dış politikada ihtiyatı elden bırakmayan adımlara destek olacaktır. Ancak, maceraperest adımlara, asla yeşil ışık yakmayacaktır. Ülkeyi yönetenler, yaşadığımız coğrafyada emperyalist emellere hizmet eden projelerde görev almamalıdır. Bu projelerdeki eş başkanlık sıfatı bir an önce terk edilmeli ve milletimize ilan edilmelidir.

3- İYİ Parti, ülke gerçeklerinin ve harici bedhahların, Türkiye üzerine yaptıkları planların, bir iç siyaset malzemesi olmasına karşıdır. Kendisi malzeme yapmadığı ve yapmayacağı gibi, tüm partilerden ve iktidardan da bu olgunluk ve özeni göstermelerini beklemektedir.

‘İKTİDARDA OLANLAR GAFLETTEN UYANMALI’

4- İYİ Parti, geçmişte acı tecrübeler yaşatan “süreç” tuzaklarına bir daha düşülmemesi gerektiğini hatırlatmaya devam edecektir. Ülkeyi yönetenlere “Önce Allah sonra milletim affetsin” demek lüksüne sahip olmadıklarını unutturmayacaktır.

5- Memleket dahilinde iktidara sahip olanlar, bir an evvel gafletten uyanmalı, enerji ve birikimlerini, şahsi siyasi hesapları için değil, Türk Milleti’nin huzur ve refahı için kullanmalıdır. Partimiz bunun takipçisi olacaktır.

6- İYİ Parti, Millet fakru zaruret içindeyken, gençler geleceğe dair umutlarını yitirmişken, her yeni yavrumuz borç batağının içine doğarken, muktedir geçinenlere şatafattan ve ucuz siyasi hesaplar yapmaktan uzak durmayı önerecek ve ülkemizi uçurumun kenarından kurtarmanın mücadelesini verecektir.

7- Bir iktidarın öncelikli görevi, olup bitenlerden sızlanmak değil, çözüm üretmek ve aynı zamanda siyasetin tüm unsurlarını bir araya getirerek, ortak bir dil, ortak bir duruş sergilenmesine öncülük etmektir. İYİ Parti bu noktadaki tarihi sorumluluğunun farkındadır.

8- İYİ Parti; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” şiarına samimiyetle ve kararlı bir şekilde bağlıdır. Demokrasinin değer ve kuralları çok açıktır. Yargının ve muktedirlerin, bu değerlere ve kurallara hiçbir müdahale hakkı yoktur. Bu alandaki müdahaleler milli iradeye darbe niteliği taşır. Bir kişi ya da zümrenin siyasi ikbal ve menfaatlerini korumaya yönelik hukuku tümüyle reddeder ve karşı çıkar.

9- İYİ Parti “Adalet mülkün temelidir” şiarına kayıtsız şartsız bağlıdır. Milli iradenin adaletli bir şekilde temsili de ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu altındadır. Temsilde adaleti sağlayacak kurumların güvenilirliğini yeniden tesis edebilmek için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır. İYİ Parti, adaletin temin ve tesisi için gerekli adımların atılmasına katkı sağlamaya devam edecektir.

‘GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN HER ŞEYE SAHİBİZ’

10- İYİ Parti, demokrasinin temelini inşa eden fikir, inanç ve teşebbüs hürriyetinin yılmaz savunucusudur. Bu hürriyetlerin örselenmesine rıza göstermez. Bilakis bu hürriyetlerin teminatı olan hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi yolunda yol gösterici olur.

11- Güçlü bir Türkiye için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz. Türkiye’yi 21’inci yüzyılın saygın bir ülkesi yapmak, Türk siyasetçisinin görevi, bizim de boynumuzun borcudur. Bu uğurdaatılacak bütün adımlara güç katar, aksi durumda çelik bir iradeyle karşısında oluruz. Bu milletimize taahhüdümüzdür.

12- 100 yıl önceki hesapların bugünkü sinsi ortaklarına karşı, Türk Milleti’nin bugününü ve yarınını korumaya yeminliyiz. Samsun’a yola çıkarken, gördüğü işgal gemilerine bakıp, “Geldikleri gibi giderler” diyen Mustafa Kemal gibi, bugün de aynı sinsi hesapların sahiplerine, aynı kararlılıkla sesleniyoruz; Türk Milleti’nin iradesine ve hukukuna taarruz edenler, geldikleri gibi gideceklerdir!

13- Türkiye kaynakları ve imkanları yönüyle kendi kendine yetecek bir ülke konumundadır. Kaybedecek zamanımız yoktur. Karşı karşıya bulunduğumuz ekonomik sorunların aşılması noktasında milli bir seferberliğe ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Hiç zaman kaybetmeden israf ekonomisinden vazgeçilmeli, hemen her alanda üretim ekonomisine geçişin programı yapılmalı ve finansal krizlere karşı tedbir paketleri hazırlanmalıdır. İYİ Parti, milli hedeflerimiz ve milli menfaatlerimizin yüklediği tarihi sorumlulukla her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. (DUVAR)