Emek ve Demokrasi Güçleri hekimlere verilen cezayı protesto etti

"Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamalarının ardından haklarında dava açılan ve 11 hekime 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ikişer kez 10 ay hapis cezası verilmesi İzmir'de protesto edildi. İzmir Tabip Odası yönetim Kurulu üyesi ve SES İzmir Şube Eş Başkanı Fatih Sürenkök, bu cezalara tepki göstererek, "Savaşa karşı ifade edilen düşünce cezalandırılamaz" dedi.

Google Haberlere Abone ol

İZMİR - İzmir Tabip Odası ile birlikte İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. “TTB Merkez Konseyi Onurumuzdur” pankartının açıldığı açıklamada sık sık “TTB onurumuzdur”, “Barış isteyen TTB yargılanamaz” sloganları atıldı. Basın açıklamasını Emek ve Demokrasi Güçleri adına İzmir Tabip Odası yönetim Kurulu üyesi ve SES İzmir Şube Eş Başkanı Fatih Sürenkök okudu.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklaması dolayısıyla yargılandığı davada, dönemin 11 Merkez Konseyi üyesine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan 2’şer kez 10’ar ay hapis cezası verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Sürenkök, ‘’Savaşın Halk Sağlığı sorunu olduğunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz’’ dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BİRİNCİL GÖREVİ HALKIN SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAKTIR'

Halk sağlığının bozulmasının en önemli etkenlerinden birinin savaş ve çatışma koşulları olduğunu vurgulayan Sürenkök, "Sağlık alanında çalışan her hekim ve sağlık personelinin birincil görevi halkın sağlıklı yaşamasını sağlamaktır. Çünkü hekimlik etiği yaşamı savunmayı, sağlık sorunlarının nedenlerinin ortadan kaldırılması için mücadeleyi zorunlu kılar. Türk Tabipleri Birliği tüm siyasal tutumlardan bağımsız olarak ülkemizde ve dünyada sağlığı tehdit eden bütün durumların ortadan kaldırılmasını talep etmektedir. Bu doğrultuda toplumu bilgilendirme sorumluluğunu da yerine getirmektedir. Savaş bir halk sağlığı sorunudur açıklaması da bu sorumluluğunun doğal bir gereği" diye konuştu.

TTB davasında karar: 11 kişiye hapis cezasıTTB davasında karar: 11 kişiye hapis cezası

Sürenkök şöyle devam etti: "6023 sayılı TTB yasası gereği, Türk Tabipleri Birliği yaşamı ve halkın sağlığını tehdit eden tüm sorunları sorumluluk alanında görür. TTB tarihi bunun örnekleriyle doludur. Türkiye'de yaşanan bütün depremlerde, maden facialarında, iş cinayetlerinde, salgınlarda TTB bu sorumluluğu defalarca göstermiş ve halkın sağlığının yanında yer almıştır."

'SAVAŞA KARŞI İFADE EDİLEN DÜŞÜNCE CEZALANDIRILAMAZ'

Bu ceza ile hekimlere “mesleğinizin gereklerini tıbbi etik kurallarına uygun olarak yapmaktan vazgeçin siyasi iktidarın isteklerine uygun tavır alın” denildiğini ifade eden Sürenkök sözlerini şöyle sürdürdü: "Hekimlik etik değerleri bu türden isteklere biat etmeyi değil, gerçeği anlatmakta direnmeyi gerektirir. Hekimlik meslek etiği gereği takınılan tutumun ve yapılan açıklamaların suç olarak nitelendirilmesi ve ceza uygulanması ülkemizin uluslararası camiada itibar kaybetmesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır. Savaşa karşı barışı savunan hekimlere “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla verilen ceza hukuka açıkça aykırıdır. Bu karar üst mahkeme tarafından kaldırılmalıdır. TTB ve Tabip Odaları bugüne kadar idama da savaşa da karşı çıkmışlardır ve karşı çıkacaktır. İnsan olmak da bunu gerektirir. Savaşa karşı ifade edilen düşünce cezalandırılamaz." (DUVAR)

Etiketler TTB Protesto ceza hekim