Adaylara çağrı: Beyoğlu nasıl yönetilmeli?

Beyoğlu Yurttaş Meclisi, Beyoğlu'nun sorunlarını, ilçenin nasıl yönetilmesi gerektiği, sosyal belediyecilik nasıl olmalı ve kentsel dönüşüm gibi bir çok konuda rapor hazırladı. Raporda Beyoğlu'nu yönetmeye talip adaylara çağrı yapıldı.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Beyoğlu Yurttaş Meclisi, İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olan Beyoğlu Belediyesi'ne aday olan isimlere öneri ve taleplerde bulunarak Beyoğlu'nun nasıl yönetilmesi gerektiğine dair bir rapor hazırladı. Beyoğlu Yurttaş Meclisi, Beyoğlu Belediyesi'nin giderek halktan uzaklaştığını, belediyenin birçok projeyi keyfi kullandığını vurguladı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Beyoğlu adaylarına, meclis üyelerine yönelik birçok öneri ve talebin yer aldığı raporda evsizler için konaklama, kentsel iyileştirme, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok projenin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Beyoğlu Belediyesi'nde mevcut yönetime eleştirilerin olduğu raporda, Cihangir Sosyal Tesisi, Taksim 360 gibi birçok proje için "Ranta dayalı projeler" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca raporda belediyenin halktan uzaklaştığı ve halkın taleplerini dinlemediği belirtildi.

SEÇİMLER SONRASI NE YAPILMALI?

Raporda, 31 Mart'ta yapılacak seçimler sonrasında Beyoğlu için neler yapılması gerektiğine ilişkin şu ifadeler yer aldı: "Seçimler sonrasında, Beyoğlu Belediyesi stratejik planının hazırlanma sürecine, belediye yasasında belirtildiği şekilde ilçede yer alan sivil toplum kuruluşları, semt dernekleri, mahalle muhtarları, okul aile birlikleri, meslek odaları ve sektörel kuruluşlar dahil edilmeli. Stratejik plan çalışmalarına sivil toplum katılımı, internet üzerinden yapılacak anketlere indirgenmeden, oluşturulacak  mekanizmalarla doğrudan ve yüz yüze yapılmalı. Belediye yetkilileri, özellikle de meclis üyeleri sivil toplumun katılımı için azami özeni göstermeli, lojistik ve altyapı hazırlıkları zamanında yapılmalı. Beyoğlu Belediyesi Kent Konseyi'nin kağıt üzerinde bir birim olmaktan çıkartılıp tekrar işlev kazanması ve sivil toplumun kent konseylerine katılımının etkin şekilde sağlanabilmesi için belediye yetkilileri daha fazla sorumluluk almalı ve çaba sarf etmeli. Kent Konseyi yönetimi sivil topluma devredilmeli."

Belediye meclis toplantılarına halkın katılımının teşvik edilmesi raporda vurgulanan başka bir konu oldu. Toplantılarda görüş belirtme hakkının halka verilmesi ve halkın sözünü söyleyebilmesi için belediyenin adım atması gerektiği ifade edildi.

'BELEDİYE GELİRLERİ BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMALI'

Belediye kaynaklarının etkin kullanılması ve harcamaların herkese açık olması gerektiği raporda vurgulanarak şunlar belirtildi: "Belediyenin kaynakları etkin kullanılmalı, gelir ve harcamaları Beyoğlu’nda yaşayan herkese açık olmalı ve dileyen yurttaş bütçeye en kısa sürede ulaşabilmeli. Beyoğlu halkından oluşturulacak bir bağımsız kurul düzenli aralıklarla mali-idari denetim yaparak raporlar oluşturmalı. Belediye Meclisi ve Kent Konseyi, ilçede yaşayan tüm yurttaşlara açık olmalı, bu kuruluşların toplantılarına Beyoğlulular rahatlıkla katılabilmeli."

Bu konudaki öneriler raporda şöyle yer aldı:

- Belediye gelirlerinin etkin ve bilinçli bir biçimde kullanılması ve denetlenmesi esastır

- Beyoğlu Belediyesi'nin satın aldığı hizmetlerin mutlaka şeffaf ihalelerle verilmesi, mal ve hizmet alımı için yapılan harcamaların ve kalitenin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi şart

- Özellikle temsil, karşılama, tören, makam aracı gibi gösterişe yönelik harcamalar azaltılmalı

- Belediye bütçesindeki harcamaların ağırlıklı bölümünü oluşturan ve giderek bir rant aktarımı mekanizmasına dönüşen bir uygulama olan yol ve kaldırımların sıklıkla yeniden yapılmasına son verilmeli

Beyoğlu'nda tartışılan başka bir konu sosyal ve kültürel hayat. Raporda sosyal ve kültürel hayata ilişkin talepler şöyle sıralandı:

  • Beyoğlu Belediyesi sosyal yardım yapmanın ötesinde, sosyal refahın gerçekleştirilmesinin altyapısını hazırlamalı ve sosyal yardım, dezavantajlı gruplara gelir sağlayacak bir dayanışma ağına dönüştürülmeli
  • Beyoğlu Belediyesi sosyal tesislerini sosyal işletmelere dönüştürmeden tüm ilçe halkının kullanımına açmalı; halkın dijital olanaklardan yararlanması için belediye imkânlarını seferber etmeli doğa, tarih ve canlı dostu olmalı; kamusal alanları halkın demokratik kullanımına açmalı
  • Beyoğlu Belediyesi yoksullar, yaşlılar, engelliler, hastalar, kadınlar, çocuklar, işsizler, göçmenler ve LGBTİ+ bireylerin hayata daha fazla katılmaları, korunmaları, yeni gelir kaynaklarına ulaşabilmeleri ve ihtiyaçlarının karşılanması için çaba sarf etmelidir. Belediye bu grupların kurduğu vakıf, dernek, kooperatif, sığınma evi ve dayanışma ağlarını desteklemeli, gerekiyorsa bu tip kurumların oluşturulması için öncülük etmeli.

Beyoğlu Yurttaş Meclisi'nin toplantısı...

Raporda Beyoğlu Belediye başkan adaylarına sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde hareket etmeleri için çağrıda bulunuldu. Sosyal belediyecilik için adım atılması gereken konular şöyle: "Yaşlıların yerinde bakımı, korunması, huzur evleri ve hobi merkezleri, kadınlar ve LGBTİ+ bireyler için sürdürülebilir yaşam evleri,  gençlere yönelik faaliyetler ve eğitimler sunacak gençlik merkezleri, göçmen uyum/eğitim/yönlendirme ofisleri ve alanları, belediye işçilerinin kadrolu ve sendikalı olmaları, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, hayvanlar için rehabilitasyon ve tedavi çalışmaları, evsizler için bakım ve konaklama evleri, ücretsiz veya düşük ücretli mahalle kreşleri, çocuk kulüpleri, parklar ve yeşil alanların korunması ve çoğaltılması..."

'İNSANLAR YERLERİNDEN OLDU...'

Raporda kentsel dönüşümle ilgili bilgiler de paylaşıldı. Kentsel dönüşüm projelerinde hak sahiplerinin zarara uğradığı ve insanların zor yerlerinden edildiği raporda dikkat çeken başka bir konu oldu. Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili, 'Belediyenin ve müteahhitlerin rant projeleri haline gelmekte' ifadeleri kullanılırken buna örnek olarak da Tarlabaşı gösterildi: "Tarlabaşı Projesi’nde görüldüğü üzere hak sahipleri zarara uğratılmakta ve yerlerinden edilmekte. Kentsel dönüşümde temel anlayış kentsel iyileştirme olmalı, mahalle sakinlerinin yerlerinden edilmediği, ranta değil planlı kentleşmeye dayanan, mahalle kültürünün korunduğu, insan odaklı projeler hayata geçirilmelidir. Projeler hayata geçirilirken, o bölgede yaşayanlar ile yaygın toplantılar yapılmalı, STK’ların görüşleri alınmalı, mahkeme kararlarına uyulmalı; bölge halkının ikna olduğu ve onayladığı projeler inşa edilmeli."

Raporda son olarak Beyoğlu Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetmesi gerektiğinin altı çizildi. Beyoğlu'na aday olan isimlere toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda şu önerilerde bulunuldu:

- Beyoğlu Belediyesi meclisi, komisyonları, bürokrasisi ve kent konseyinde toplumsal cinsiyet eşitliği muhakkak gözetilmeli

- Mahalle meclislerinin kurulmasından stratejik plan çalışmalarına; sosyal belediyecilik kapsamındaki hizmetlerden katılımcı bütçenin hazırlanmasına dek tüm kritik aşamalardaki çalışmalar toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanarak yapılmalı

- Belediye bütçesinde kadınlara yönelik çalışma ve projelere ayrılan pay artırılmalı

- Beyoğlu belediyesi, ilçede kadın istihdamını artırmaya yönelik istihdam garantili mesleki eğitimler vermeli, bu amaçla kadın sivil toplum örgütleri ve platformlarıyla ortaklaşarak projeler hayata geçirmeli.