52 bin işçinin 15 milyon liralık ücreti ödendi

İş müfettişlerinin özel güvenlik şirketlerine yaptığı denetimler sonucu 52 bin 243 işçiye, işverenleri tarafından ödenmeyen 15 milyon 734 bin 642 lira 95 kuruş tutarındaki ücreti ödendi. Bunun yarıya yakını vergi ve prim olarak kesildi.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Rehberlik ve İş Teftiş Başkanlığı’nın özel güvenlik şirketlerine 2017 yılında yaptığı denetimler sonucu 52 bin 243 kişiye, 15 milyon 734 bin 642 lira 95 kuruş tutarında ücret ödendi. Bunun yarıya yakını vergi ve prim olarak kesildi.

İŞÇİLER 8 MİLYON, DEVLET 7 MİLYON LİRA ALDI

Bu ödemelerden 2 milyon 445 bin 340 lira 53 kuruş gelir vergisi ve damga vergisi alındı, 4 milyon 855 bin 706 lira 36 lira sigorta ve işsizlik sigortası primi kesildi. Toplamda 7 milyon 301 bin 46 lira 89 kuruş kamu geliri sağlandı. İşçilerin eline geçen net para ise 8 milyon 433 bin 596 lira 6 kuruş oldu.

Başkanlığın 20 Mart 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 754 iş yerinde programlı gerçekleştirdiği teftişler Özel Güvenlik Faaliyetleri Yürüten İş yerlerine Yönelik Teftiş” ismiyle raporlaştırıldı ve raporda şu tespitler yapıldı:

ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ALAN VAR

17 işçiye asgari ücretin altında ödeme yapıldı. 32 bin 525 işçiye ücreti kasten ödenmedi. 14 bin 778 işçiye fazla mesai ücretleri verilmedi. 9 bin 762 işçinin genel tatil ücretleri ödenmedi. Bin 227 işçinin ücretleri elden ödendi.

ZORLA MESAİ YAPTIRILDI

Zorla mesai yaptırılan özel güvenlik görevlisi sayısı 5 bin 158... 3 bin 309 işçi ise yıllık fazla mesai limiti olan 270 saatin üzerinde fazla mesaiye kaldı. 2 bin 216 işçi, ulusal bayramlar ve genel tatil günlerinde onayı alınmadan çalıştırıldı. 11 bin 118 işçiye izin yönetmeliğine aykırı olarak zorla izin kullandırıldı.

24 SAATTEN UZUN ÇALIŞTIRILDILAR

Özel güvenlik görevlisi 3 bin 229 işçi 24 saatten uzun çalıştırıldı. 2 bin 283 kişi en az 11 saat dinlenmeden diğer mesai saatinde de çalıştı.

İŞ SÖZLEŞMELERİ YAZILI DEĞİLDİ

91 işçiye eşit olarak davranılmadı. Bin 652 işçinin bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmadı. İş müfettişlerinin teftiş yaptıkları tarih aralığında tespitlerine göre işverenler işçilerine 5 milyon 263 bin 940 lira 96 kuruş eksik ücret ödedi. İşverenler ayrıca işçilerin, 7 milyon 450 bin 793 lira 96 kuruş tutarında fazla mesaisini, bir milyon 186 bin 564 lira 58 kuruş tutarında genel tatil izni ücretini ve 206 bin 490 lira 62 kuruş tutarında da hafta tatili ücretlerini vermedi. İşverenler işçilerin bir milyon 626 bin 853 lira 10 kuruş tutarındaki başka ödemelerini de yapmadı.