'Ankara Demokrasiye Çağrı Grubu' toplanıyor

31 Mart Yerel Seçimi öncesi emek örgütleri, siyasi hareketler ve inanç gruplarının destek verdiği "Demokrasiye Çağrı Gruplar" illerde örgütlenmeye devam ediyor. Ankara Demokrasiye Çağrı Grubu ilk toplantısını 9 Aralık Pazar günü yapacak.

ANKARA – Amacı demokratik yerel yönetimler olan emek örgütleri, siyasi hareketler ve inanç kurumları 31 Mart 2019 yerel seçimi öncesinde illerde “Demokrasiye Çağrı Grubu” kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Demokrasiye Çağrı Grubu, “Yerellerde Buluşuyor Demokraside Ortaklaşıyoruz” sloganıyla ilk toplantısını 9 Aralık Pazar günü saat 12 00’de Tüm Bel-Sen (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) Genel Merkezi’nde yapacak.

‘DEMOKRASİYE ÇAĞRI GRUPLARI ÇATISINDA BULUŞALIM’

Ankara Demokrasiye Çağrı Grubu, pazar günkü toplantı öncesi şu metni yayımladı:

“Bu çağrı, ülkedeki kötü gidişatı birlikte değiştirebileceğimize inananlara! Adalet duygusu yitimine, politik çürümeye, ahlaki yozlaşmaya karşı dayanışma gücüne ve erdemine inananlara. Ekonomik kriz kıskacına alınmış tüm mağdurlara, ezilenlere… Uzun soluklu demokrasi ve özgürlük yürüyüşümüzde Yerel Seçim önümüzdeki ilk durak. Saray iktidarı yerel yönetimler üzerinde merkezi vesayeti pekiştirmek istiyor, bunun için her yolu deneyecek. Şimdi yüzümüzü yerellere dönme zamanı. Yaşadığımız yerlerde hayatın akışını, gerçek ihtiyaçları en iyi o yerde yaşayanlar bilir. Yaşam standartlarımızı yükseltmek, özgür irademizi yansıtan yerel yönetim yapıları kurmak, katılımcı demokrasiye giden önemli bir adım. Ve şimdi tam zamanı.

Karşılarında demokrasiye ve özgürlüğe olan inancımızdan aldığımız enerji ve kararlılıkla duralım. Tek adam rejimine karşı demokratik muhalefet hakkımızı kullanarak mücadeleyi ortaklaştıralım. Hayat bizim hayatımız, onu merkeze havale edemeyiz. Başına yerleşim birimimizin adını koyarak, ilgili yerelde var olan tüm demokratik güçlerle birlikte oluşturacağımız Demokrasiye Çağrı Grupları çatısında buluşalım… Buluşmamamız için neden var mı? Varsa aşalım, Türkiye’nin gerçek ihtiyacı budur. Tek adam rejime karşı toplumsal ve demokratik muhalefet imkanlarını ve ortak mücadele biçimlerini hep birlikte tartışalım. Yerel mücadele dinamiklerini, yerel demokrasi anlayışını, yerel yönetim modellerini hep birlikte ele alalım, değerlendirelim. Yurttaşların yaşamlarını ilgilendiren kararlara nasıl aktif biçimde katılabileceğini tartışalım.

Yerel Demokrasiye Çağrı Grupları, inanıyoruz ki yerel mücadele dinamiklerinden aldıkları güçle, kendi yerellerinde onları çözüme taşıyacak en dayanışmacı, en paylaşımcı adımları atacaklardır… “Yerel Demokrasi Buluşmaları” birbirimizden öğrenerek, en geniş toplumsal demokratik zeminlere birlikte ulaşmayı başarmamız için yan yana geleceğimiz toplantılara vereceğimiz isim. Çünkü önümüzde duran hiçbir çözüm, bizim güç birliğimizden daha yararlı ve sağlam değil. Çünkü şimdiye kadar yan yana durarak başardıklarımızdan ve kazandıklarımızdan daha ilerisine birlikte yürümek istiyoruz. Emeğin, adaletin, barışın safında demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyütme isteği, ülkemizin, çocuklarımızın, sevdiklerimizin güvenli geleceği için. Bu arayış ve iddiamız, mücadelemizi Yerel Demokrasi Buluşmaları üzerinden sürdürme ve gerçeğe dönüştürme adımıdır. Bu yönelim, ortak akıl oluşturarak halkın demokratik iradesinin yerel seçimlere yansımasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Yerellerde Çağrı Gruplarınca düzenlenecek Demokrasi Buluşmalarında, halkın kendi geleceği üzerine söz, karar, yetki ve denetim hakkını özgürce kullanacağı oluşumlar yaratması hepimize yeni bir heyecan verecek. Umudu işte böyle büyütebiliriz… Bu coğrafyada yaşayan vicdan sahibi insanları, siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını duyarlı ve katılımcı olmaya, etiyle kemiğiyle, aklıyla, yüreğiyle süreçte var olmaya çağırıyoruz. Birlikte, umudu yerellerden kurmak için!” (DUVAR)