Mahkeme, 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımını durdurdu

Ankara'da yeni yapılacak stadyum için yıkımına başlanan 19 Mayıs Stadyumu'yla ilgili Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, stadyumun tescil edilmesine yönelik davların devam ettiğini söyledi. 

ANKARA – Yeni stadyum yapılması için yıkımına başlanan 19 Mayıs Stadyumu’yla ilgili Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi, 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkım ihalesine dair, keşif ve bilirkişi incelemesine ilişkin ara karar sonuçlandırılıncaya ve yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesini durdurdu.

Mimarlar, Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Stadyumu’nun hurda karşılığı yıkım ve moloz nakli işi ihalesine çıkış kararı ile yıkımına dair tesis edilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve takiben iptaline karar verilmesi talebiyle Gençlik Spor Bakanlığı’na dava açmıştı.

‘AYDINLANMACI İDEOLOJİNİN MEKANSALLIĞINI YANSITIYOR’

Mahkemenin aldığı yürütmeyi durdurma kararını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş, aydınlanmacı, devrimci Cumhuriyet ideolojisinin spor alanındaki mekansallığını yansıtan, ölümünden önce son 19 Mayıs kutlamalarını izlediği, 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılmaması için verdiğimiz mücadelede yargı yıkımı durdurdu.Ankara 16’İnci İdare Mahkemesi, Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Stadyumu’nun hurda karşılığı yıkım ve moloz nakli işi ihalesine çıkış kararı ile yıkımına dair tesis edilen idari işlemin yürütmesini durdurdu.”

TESCİL DAVASI DEVAM EDİYOR

Stadyumun tescil edilmesine ilişkin davalarının devam ettiğini de hatırlatan Candan, “Bu alanın tescilli kültür varlığı olarak gelecek kuşaklara aktarılmasına ilişkin Koruma Kurulunun ret kararını yargıya taşıdık ve davamız devam ediyor. Onlarca kültürel varlığımız yıkıldı, kamusal alanlarımız, işgal ve talan edildi. Hafıza mekanlarımızı, anılarımızı biriktirdiğimiz değerlerin yıkımları ile belleklerimiz, ortak hafızalarımız hedef alındı” dedi. (DUVAR)