Mwatana İnsan Hakları Örgütü ne yapar?

Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nü alan Yemen'den Mwatana İnsan Hakları Örgütü, insan hakları mağdurları ile nasıl çalışır ve çalışmalarını nasıl yürütür?

 DUVAR – Mwatana İnsan Hakları Örgütü, insan haklarını koruma ve savunma amacıyla 2013 yılında Yemen’de kurulmuş bağımsız bir organizasyon.  Mwatana İnsan Hakları Örgütü, insan hakları ihlallerine müdahale etmek ve durdurmak için objektif bir şekilde yürüttüğü alan araştırmalarına odaklanmış durumda.

Örgüt, insan hakları ihlaline uğramış mağdurlara destek ve koruma sağlarken, ihlalciler için yaptıklarının sorumluluğunu alması konusunda baskı uygular. Bu tür ihlallerin tekrarlanmasının önlenmesi konusunda yasal garantiler çıkması için çalışmalar yürütür.

Organizasyon, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli araçlar aracılığıyla çalışır:

İzleme ve Belgeleme: 1) insan hakları ihlalleri ile ilgili verilerin toplanması 2) saha ziyaretleri, ilk elden araştırmalar, duruşmalar, kanıtların ve ipuçlarının incelenmesi; 2) bulguları yerel yasalar ve uluslararası sözleşmelerle karşılaştırmak; ve 3) Organizasyonun sonuçlarını, tavsiyelerini ve taleplerini içeren ifadeler veya raporlar üretmek için bu tür bulguları açığa vurmak.

Araştırmalar ve Araştırma: Soruşturma altındaki her konunun net bir resmini çizme ve özetler ve telafilerle destekleme amacı ile insan hakları meseleleri ile ilgili stratejik çalışmalar yürütmek.

Savunuculuk ve Lobicilik: Organizasyonun raporlarında, verilerinde, çalışmalarında ve araştırmalarında belirtilen tavsiyelerin ve taleplerin yerine getirilmesi için, savunuculuk ve lobi faaliyetleri için özel bir oda aracılığıyla yetkili makamlara baskı uygulamak.

Yasal Destek: Mahkemeler aracılığıyla adli yardım ile insan hakları ihlalleri mağdurlarına profesyonel avukatlık hizmeti sağlamak.

Eğitim ve Koçluk: İnsan hakları savunuculuğunun çeşitli düzeylerinde teknik yeterlilik ve tarafsızlık ile insan haklarını savunmak için gerekli beceri ve bilgiyi edinmelerini sağlamak için insan hakları kadrolarının eğitimi ve koçluğu üzerine çalışın.

Farkındalık: Çeşitli farkındalık etkinliklerini uygulayarak tüm insan hakları konularında kamu bilincini geliştirin.

Broşürler ve Yayınlar: Organizasyon, Kurumun çalıştığı misyon ve meselelere hizmet edecek şekilde, uygun olduğu şekilde broşür ve yayınlar yayınlar.