TTB, sağlıkta şiddete hapis cezası istedi

TTB, sağlıkta şiddete hapis cezası istedi: Her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmakta.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR -Türk Tabipler Birliği, 17 Temmuz'da Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan doktor Bahattin Ahmet Yalçın'ın bir hasta yakını tarafından şiddete uğramasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu yaptığı açıklamada "Türk Tabipler Birliği'nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz" dedi.

'HER GÜN ORTALAMA 30 ŞİDDET VAKASI YAŞANMAKTADIR'

Türkiye genelindeki hastanelerde saat 12:30'da eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasını İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önünde İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu okudu. Ömeroğlu, "Bütün çabalarımıza rağmen Dr. Esin Aslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdelen'in öldürülmeleri ve nice sağlıkta şiddet olayı ile siyasal iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır" diyerek özellikle hastanelerin acil servislerinde bu şiddettin daha da yaygınlaştığını söyledi: "Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir" dedi. Rukiye Eker Ömeroğlu, sağlıkta şiddetin toplumsal etkenlerin de olduğunu belirterek, " Bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür."

'SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKARTILMALI'

Ömeroğlu, sağlıkta şiddet yasasın bir an önce çıkartılması gerektiğini vurgulayarak son olarak şöyle devam etti: "Türk Tabipler Birliği'nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Bu öneri Türk Ceza Kanunu'na bir ek maddeyi kapsamaktadır. Bu ek madde ile, "Kamunun sağlığına karşı suçlar; sağlık hizmetini engelleme, sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı sağlık hizmeti sunumu esnasında verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle, cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıda belirlenen fıkraya göre ceza, yarı oranda artırılır. Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz." (DHA)