Cumhurbaşkanlığı kararnamesine tepki: DDK'ye 12 Eylül yetkileri verildi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, DDK'ye meslek örgütleri, sendika ve kamu kurumu niteliğinde olan baroların yönetimleri için görevden uzaklaştırma yetkisi verildi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "DDK’ye 12 Eylül yetkileri verildi. Sendikalar, meslek örgütleri ve dernekler Cumhurbaşkanlığı vesayeti altına alınıyor" dedi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - "Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararnamede yer alan düzenlemelere göre, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) meslek örgütleri, vakıflar, dernekler ile işçi ve işveren sendikaları, hakkında soruşturma açabilecek, yönetimleri görevden uzaklaştırabilecek.

Kararnamede, DDK'nin görevlerinin düzenlendiği 4'üncü maddesinin a bendi şöyle:

"İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı dernek ve vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak."

Kararnamenin 6'ncı maddesine, DDK'ye görevden uzaklaştırma kararı verme yetkisi tanıyor.

ÇERKEZOĞLU: SENDİKALAR, CUMHURBAŞKANLIĞI BÜROLARINA DÖNÜŞEBİLECEK

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, sendika ve meslek örgütü temsilcileri, kararnamedeki düzenlemeleri eleştirdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "DDK’ye 12 Eylül yetkileri verildi. Sendikalar, meslek örgütleri ve dernekler Cumhurbaşkanlığı vesayeti altına alınıyor. DDK’ye demokratik hukuk devletiyle bağdaşmayacak keyfi yetkiler tanındı" dedi.

DDK’ye verilen yetkilerin Anayasa, ILO sözleşmeleri ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na aykırı olduğunu söylen Çerkezoğlu, "Sendikalar, meslek örgütleri, dernekler ve vakıflar adeta Cumhurbaşkanlığı bürolarına dönüşebilecek, sendikaların her türlü belge ve bilgileri hiçbir sınırlama olmaksızın idari bir birim olan ve yargısal niteliği olmayan DDK tarafından denetlenecek ve sendikalar ile meslek örgütlerinin seçilmiş yöneticileri görevlerinden uzaklaştırılabilecektir" diye konuştu.

KORAMAZ: DENGE, FREN MEKANİZMALARI ORTADAN KALDIRILDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz, "Anayasa değişikliği ile rejimde denge, fren mekanizmalarının tamamen ortadan kaldırıldığını" söyledi.

Koramaz, "Bu şekilde çıkarılmış kararnamenin, özellikle OHAL döneminde son iki yılda tesis edilen baskıcı ortam düşünüldüğünde meslek kuruluşları, dernekler ve sendikalar üzerinde sürekli baskı tesis etmenin, yıldırmanın, sindirmenin bir aracı olarak kullanılmasından endişe ediyorum" dedi.

ADIYAMAN: OHAL ÖRTÜLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

18 Temmuz'da OHAL'in sona ereceğini hatırlatan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, "OHAL uygulaması belirsiz yetkilendirme ile DDK eliyle sürdürülecek. Buna karşı bir itiraz mercii de yok. Dolayısıyla OHAL gizli şekilde, örtülü şekilde devam edecek. Bunların da özelikle demokratik muhalefet hakkını kullanan demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri üzerinde baskı aracı olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)