CHP'den medyanın durumunu araştırma önergesi

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, medyanın içerisinde bulunduğu durumun araştırılması için Meclis Başkanlığı'na önerge verdi.

DUVAR – CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer basın özgürlüğü ve gazetecilerin içinde bulunduğu koşulların araştırılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Önergede, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi sıralamasında her geçen yıl geriye düşen Türkiye’nin basın özgürlüğü konusunda 180 ülke içerisinde 157’inci sırada yer aldığı, basın özgürlüğünün önünde birçok engel bulunduğu ifade edildi. Ayrıca gazetecilere açılan sayısız davaların, gazete içeriklerinin tektipleşmesi, gazetecilerin özgürlüklerini kaybetmesi, işsiz gazeteci sayısının artması medyanın içerisinde bulunduğu sorunlar arasında gösterildi.

KRT TV VE HABER TÜRK…

Önergede, geçtiğimiz günlerde Habertürk gazetesinin yazılı basınını durdurması ve KRT TV’nin de ay sonunda kapanma kararı aldığı yer aldı. Basın özgürlüğüne değinilen önergede şöyle devam edildi: “Basın özgürlüğünün sağlanabilmesinin koşullarının yaratılamadığı ülkemizde gazeteciler mesleklerini icra etmekten dolayı özgürlüklerinden de mahrum bırakılmakta. Çeşitli gerekçelerle bugün Enis Berberoğlu, Eren Erdem başta olmak üzere toplamda 144 gazeteci cezaevinde özgürlüklerinden mahrum bırakılmış. Medyanın yaşadığı bu sorunlar halkın haber alma hakkını da engellemekte.”

NELER YAPILMALI?

Basının daha özgür ve daha iyi şartlarda çalışabilmesi için ifade özgürlüğü koşullarının güvence altına alınması gerektiği ifade edilen önergede, “Medyada çok sesliliğin korunması, gazetecilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, gazete, gazeteci ve gazeteciliğin daha özgür olabilme koşullarının sağlanması konularında bir denetim mekanizmasının kurulması ve gerekli önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz” denildi.

Önergede şu öneriler yer aldı: 

– Mesleğini yaptığı için cezaevinde olan tüm gazeteciler özgürlüklerine kavuşmalı, tutuksuz yargılanmalarının önü açılmalıdır.

– Gazetecilerin ifade özgürlüğü kapsamında haber yazma ve halkın haber alma hakkını sağlamak için basın özgürlüğü güvence altına alınmalıdır.

– Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sarı basın kartı ve akreditasyon verilmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılmalı ve sarı basın kartı verilmesi Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın onayından çıkarılmalıdır. Bu doğrultuda sendikalar ve meslek örgütlerinden oluşan bağımsız bir kurum aracılığıyla, gazetecilerin bu kuruma üyelikleri düzenlenmeli, kurum üyeliği doğrultusunda sarı basın kartı verilmelidir.

– Yerel radyo, televizyon, yazılı ve dijital basının desteklenmesi için önlemler alınmalıdır.  Yerel yazılı medyanın özel şirket reklamlarından yararlanması için gerekli yapı oluşturulmalı, alınan reklamların eşit dağıtılması sağlanmalıdır. Bu konuda Basın İlan Kurumu’nun keyfi davranmasının önüne geçilmeli ve reklam gelirlerini eşit ve adil bir şekilde dağıtım yapılması sağlanmalıdır.

– Gazetelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından gazetelerin maliyetlerini arttıran en önemli etkenlerden birisi olan kağıt fiyatları konusunda kur sabitlemesi yapılması ya da kağıt masraflarının devlet tarafından sağlanması yönünde düzenleme yapılmalıdır.

– Meslektaşlarıyla aynı sorumluluklara sahip dijital yayın çalışanlarının başta sarı basın kartı olmak üzere mesleki haklardan yararlanabilmeleri için Basın İş Kanunu kapsamına alınmaları yönünde düzenleme yapılmalıdır.