AK Partililerin yüzde 81'i haberi internetten almıyor

KONDA, AK Parti seçmenini analiz etti: Yüzde 81'i internete girmiyor veya internetten haber almıyor. Haberi ATV ya da TRT'den izliyorlar. Medyaya baskı olmadığını düşünüyorlar ve yargının işleyişinden memnunlar...

DUVAR – Kamuoyu araştırma şirketi KONDA  ‘Seçmen Kümeleri’ başlığıyla bir dizi rapor hazırladı. Raporlarda AK Parti, MHP, CHP ve HDP seçmenlerine ilişkin analizler yer alıyor. Dört büyük partinin seçmen tabanı profillerinin ihtiyaç ve taleplerinin incelendiği raporların ilkinde, AKP seçmeni irdelendi.

 

Baran Alp Uncu imzalı raporda yer alan AK Parti seçmenine ilişkin tespit ve analizlerden bazıları şöyle:

-AK Parti seçmenlerinin yüzde 36’sı internete hiç girmemektedir. Türkiye 2017 genel seçmen ortalamasında internete hiç girmeyenlerin oranı ise yüzde 29. Ayrıca AK Parti seçmenlerinin yüzde 8’i seçmeni internete girse de sosyal medya kullanıcısı değil.

ATV, TRT  VE A HABER İZLİYORLAR

AK Parti seçmenlerinin haberleri izlemeyi en fazla tercih ettiği televizyon kanalları sırasıyla yüzde 26 oranıyla ATV, yüzde 19 ile TRT ve yüzde 17 ile A Haber.

AK Parti seçmenlerinin oy verme tercihlerini belirleyen temel etken partinin lideri. AK Partililerin yüzde 46’sı seçimlerde oyunu partinin lideri için verdiğini söylüyor. Bunu,  yüzde 22 ile oyunu AKP’nin taraftarı olduğu için ve yine yüzde 22 ile ideolojik nedenlerle kullandığını söyleyen seçmen grupları izliyor. Seçimlerde kararını son dakikada vererek oy kullanan AK Partili seçmenlerinin oranı yüzde 9. Herhangi bir parti bağımlılığı olmadan oy kullandığını belirtenlerin oranı ise yüzde 1.

AK Parti seçmenlerinin üçte ikisi ideoloji ve uygulanan politikalardan bağımsız olarak partisinin etrafında kemikleşmiş durumda. Toplamda  yüzde 68 oranında AK Parti  seçmeni oy tercihlerini lider ve parti kimliği nedeniyle yapmaktadır.”

AK Parti seçmenlerinde Avrupa Birliği’ne üyelik konusundaki olumsuz görüş hakim.

‘EKONOMİ İYİ’ DİYORLAR AMA KÖTÜMSERLER

AK Parti seçmenleri ekonominin genel yönetimi ve durumu konularında iyimser görüşlere sahip ancak, bireysel ekonomik durumları hakkında daha karamsar bir tavır sergiliyorlar.  “Önümüzdeki aylarda kendi hayatınızda bir ekonomik zorluk bekliyor musunuz?” şeklindeki soruya AKP seçmenlerinin yüzde 31’i beklediği yanıtını veriyor. Bu oran  Türkiye genel seçmenleri içinde yüzde 49.

2016 yılının Mayıs ve Haziran ayları verilerinin ortalamasına göre AK Parti seçmenlerinin yüzde 46’sı laiklik ilkesinin anayasada aynı şekliyle kalması gerektiğini söylüyor. Yüzde 41 oranında AK Parti seçmeni ise laiklik ilkesinin anayasada yer almasıyla beraber devletin tüm dinlere eşit mesafede olacağı şekilde yeniden tanımlanması gerektiğini belirtiyor. Laiklik ilkesinin anayasada yer almaması gerektiğini düşünenlerin oranı  yüzde 14’de kalmaktadır.

‘MEDYAYA BASKI YOK DİYENLERİN ORANI YÜZDE 44’

Aralık 2016 verilerine göre, AK Parti seçmenlerinin yüzde 44’ü medyaya baskı yapılmadığını, yüzde 36’sı duruma göre bazen yapıldığını, yüzde 20’si de yapıldığını söylüyor. Türkiye seçmenlerinin genelinde ise bu konuda tam tersi bir dağılım var. Duruma göre bazen baskı yapıldığını düşünenlerin oranı yüzde 32 ile AK Parti seçmenleri arasındaki orana yaklaşırken, baskı yapılmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 23, baskı yapıldığını söyleyenlerin oranı ise 44.

AK Parti seçmenleri arasında “Devlet istediği kişiyi sebepsizce, keyfi gerekçeyle tutukladığı için fikrimi kendime saklıyorum” görüşüne katılmayanların oranı katılanların oranının oldukça üzerinde. AKP seçmenleri içinde fikirlerini açıklamaktan sakınmadığını söyleyen seçmenlerin oranı diğer tüm parti seçmenlerininkinin üzerinde

AKP seçmenlerinin büyük çoğunluğu döviz kurunda son dönemde yaşanan istikrarsızlığın nedenini “dış güçlerin Türkiye’ye karşı bir operasyonu’ olarak görüyor.

İNTERNETE SANSÜRÜ DESTEKLİYORLAR

Türkiye’deki tüm partilerin seçmenlerinin büyük çoğunluğu internete girmediğini veya internetten haber almadığını söylüyor. İnternete girmeyenlerin ve internetten haber almayanların toplam oranı yüzde 81 ile en çok AK Parti seçmenlerindedir.”

Devletin dönem dönem sosyal medya mecralarına erişimi kısıtlamasından en az rahatsız olan seçmenler AK Partililer. AK Parti seçmenlerinin beşte biri “rahatsızım” derken, bu oran CHP’liler arasında yüzde 88, HDP’lilerde yüzde 82, MHP’lilerde yüzde 57 ve diğer partilerin seçmenlerinde yüzde 48’e çıkmaktadır. Rahatsız olmadığını söyleyenler ve memnun olduğunu söyleyenler en fazla AK Partililer

YARGININ İŞLEYİŞİNDEN MEMNUNLAR

Türkiye’de hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu söyleyen tek seçmen grubu AK Partili seçmenler. AK Partililer seçmenlerinin yüzde 70’i hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu belirtiyor. (Kaynak T24)