Torba yasada değişiklik: Zonguldak kömür madeni özelleşmeyecek

Zonguldak'taki maden işçilerinin 21 saatlik “maden ocağından çıkmama” eylemi Meclis’teki torba yasa görüşmelerini etkiledi. TTK ve TKİ'ye verilen özelleştirme yetkisi kısıtlandı

DUVAR – Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren torba tasarıda yapılan son dakika değişikliğiyle, maden işçilerinin eylemine gerekçe oluşturan Zonguldak’taki kömür madenlerinin özelleştirilmesinin önünü açan düzenlemeden vazgeçildi.

Hürryet’ten Turan Yılmaz’ın aktardığına göre, tasarıdaki, “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir” maddesinde AK Partililerin önergesiyle şu değişiklik yapıldı:

“Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez.”

Önergenin gerekçesinde de, “Önerge ile halihazırda TTK tarafından doğrudan işletilen maden alanları kendi uhdesinde kalarak ayrıca ruhsatlandırılıp üretim faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Böylece mevcut üretim yapısının korunması ve istihdamın devamı sağlanmış olacaktır” denildi.

KAMUYA AİT DİĞER MADENLERİ KAPSAMIYOR

AK Parti kaynakları, bu değişikliğin Zonguldak ve Bartın’daki TTK madenlerini kapsadığı bilgisini verirken, muhalefet ise kamuya ait diğer madenlerin de kapsama alınmasını istedi. Ancak, muhalefetin bu yöndeki değişiklik önergeleri AK Partililerin oylarıyla reddedildi.