Hafıza Merkezi'nden dava izleme kılavuzu

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, takip ettikleri davalara ilişkin raporunu, zorla kaybedilenlerle ilgili hukuki süreçlere dair rehberini ve faaliyet raporunu açıkladı. Merkezin çalışmasında yer verdiği duruşmaları izleme kılavuzuyla davaları takip edecek kişilerin yapması gerekenler anlatılıyor.

 

ANKARA – Ağır insan hakları ihlallerine ilişkin gerçekleri  sosyolojik ve hukuksal boyutlarıyla ortaya çıkarıp belgeleyerek toplumun geniş kesimlerine anlatmayı amaçlayan insan hakları kuruluşu Hakikat Adalet Hafıza Merkezi (Hafıza Merkezi), ‘Dava İzleme: Duruşma Salonunda Devlet ve Yurttaş’ ve ‘Zorla Kaybetme ve Hukuk Dışı İnfaz: Soruşturma ve Yaptırımlar Uygulayıcı Rehberi’ile  faaliyet raporunu yayınladı.

 

‘DURUŞMA SALONUNDA DEVLET VE YURTTAŞ’

Geçmişte yaşanmış ağır insan hakları ihlallerinin ve insanlığa karşı suçların tanınması, onarılması ve bir daha yaşanmamasına katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarında beşinci yılı geride bırakan Hafıza Merkezi ‘Dava İzleme: Duruşma Salonunda Devlet ve Yurttaş’ başlıklı raporunu, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi Hukuk Çalışmaları ve İletişim ve Savunuculuk Programları’nın ortak çalışmasıyla hazırladı. Rapor, Hafıza Merkezi’nin Şırnak Barosu işbirliğiyle yürüttüğü ‘Genç İnsan Hakları Savunucularının Cezasızlıkla Mücadele İçin Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında hayata geçti.

90’lı yıllarda işlenen hukuk dışı infaz ve zorla kaybetme suçlarında hesap verilebilirliği sağlayıp mücadele eden hak savunucularını harekete geçirmeyi hedefleyen proje bu suçlarla ilgili davaların gözlemlenmesi ve gözlemlerin raporlanması yolunu izledi.

‘TOPLUMSAL DAVALARI İZLEME KILAVUZU’

Rapor kapsamında Prof. Dr. Gökçen Alpkaya “Uluslararası Ceza Yargılamaları,Cezasızlıkla Mücadele ve Hakikat Hakkı”, Melis Gebeş, “Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Ceza Adaleti”, Kerem Çiftçioğlu, “Dava İzlemenin Tarihsel Gelişimi ve Dünya Deneyimleri”, Duru Yavan, “Cezasızlıkla Mücadelede Bir Yöntem Olarak Dava İzleme Nedir?”, Burcu Ballıktaş Bingöllü, ” Türkiye’de Bİr Dava İzleme Pratiği: Failibeli.org Deneyimi” bölümlerini kaleme aldı.

Proje kapsamında izleme yapılan Ankara, Dargeçit, Kızıltepe, Musa Anter JİTEM davaları ile Kulp, Lice davalarının durumuna dair özet bilgilere de hazırlanan raporda yer verildi. Aynı zamanda raporda, toplumsal davaları izleme kılavuzu ile duruşmaları takip edeceklerin yapması gerekenler özetlendi.

‘ZORLA KAYBETME VE HUKUK DIŞI İNFAZ’

Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) tarafından hazırlanan “Zorla Kaybetmeler ve Hukuk Dışı İnfaz: Soruşturma ve Yaptırımlar, merkezin Şırnak Barosu işbirliği ile yürüttüğü “Genç İnsan Hakları Savunucularının Cezasızlıkla Mücadele İçin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında yayımlandı.

ICJ’in 2015 yılında İspanyolca yayımladığı rehber merkez tarafından çevrildi. Devletin zorla kaybetme ve hukuk dışı infaz suçlarını etkili bir şekilde soruşturma, kovuşturma ve failleri orantılı bir cezaya çarptırma yükümlülüğünü hem uluslararası içtihat ve doktrin hem de diğer ülkelerin ulusal içtihatlarından örneklerle açıklayan çalışma yaşanan süreçlerde adli birimlerin oynadığı rolün önemine de odaklanıyor.

Hafıza Merkezi’nin hazırladığı çalışmalara şu adreslerden ulaşılabilir:

-“Zorla Kaybetmeler ve Hukuk Dışı İnfaz: Soruşturma ve Yaptırımlar”

-“Dava İzleme: Duruşma Salonunda Devlet ve Yurttaş”

-“Faaliyet Raporu” (DUVAR)