Kerem Altıparmak'dan rektöre 'belgeli' sorular

Kerem Altıparmak: Değerli yöneticilerimin sözünü dinleyip belgelerle konuşacağım.

Google Haberlere Abone ol

Nurettin Öztatar

DUVAR - Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğretim üyelerinden Yrd Doç. Dr. Kerem Altıparmak, kendisini yaptığı açıklamalarla “kamuoyunu yanıltıcı bilgiler verdiği ve bunun etik olmadığı” iddiasıyla eleştiren Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne tepki gösterdi.

Ankara Üniversitesi’nin mail grubunda rektörlüğün yanıtlaması talebiyle sorular soran Altıparmak, “değerli yöneticilerimin sözünü dinleyeceğim ve bundan sonra sadece belgelerle konuşacağım” dedi.

“6 Ekim 2017 günü elime geçen Rektörlük yazısında kapatılan SBF İnsan Hakları Merkezi’nin kapatılmadığı ancak benim kamuoyunu yanıltıcı nitelikte bilgi paylaşımı yaptığım ve soyut nitelikli beyanlara dayanan bu açıklamanın etik olmadığı ifade ediliyordu” diyen Yrd. Doç. Dr. Altıparmak, daha şunları yazdı: “Gerçi 9 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’nin kurulduğuna –ve dolayısıyla SBF İnsan Hakları Merkezi’nin kapatıldığına- dair Yönetmelik yayımlanınca dediğimin doğru olduğu ortaya çıktı ama olsun ben yine de değerli yöneticilerimin sözünü dinleyeceğim ve bundan sonra sadece belgelerle konuşacağım.”

Etik davranılarak sorularının cevaplanmasını talep eden Altıparmak, her türlü hukuki hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’ın Rektörlüğün İnsan Hakları Merkezi Müdürü olarak kendisine yönelik uygulamalarını şöyle sıraladı:

1. 2017 yılı içinde uluslararası toplantıya katılmak veya ders vermek için yaptığım Cenevre, Mavrova, Graz ve Londra’da düzenlenecek etkinliklere Dekanlık makamı tarafından katılımım uygun olduğu bildirilmesine rağmen Rektörlük hiçbir cevap vermeyerek reddetmiş ve bu etkinliklere katılmamı engellemiştir. Tamamının bilgi ve belgesi Rektörlükte ve kişisel dosyamda mevcuttur.

2. Birden fazla kez tekrarlanan ve kasıtlı olduğu düşünülen bu uygulama için önce Ankara Üniversitesi’ne başvurulmuş, konunun araştırılması istenmiştir. 31.3.2017 tarihinde verilen 8129 no kayıtlı bu dilekçeye de olumlu/olumsuz hiçbir dönüş olmamıştır.

3. Benzer bir başvuru 02.06.2017 gün 15788 tarihinde yapılmış, bu başvuruya da hiçbir cevap verilmemiştir.

4. 05.09.2017 günü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı'na sunulan bir dilekçe ile Arjantin’in Buenos Aires şehrinde yapılacak bir uluslararası konferansa katılabilmem için 2547 Sayılı Yasanın 39. maddesi uyarınca izin istenmiştir.

5. Fakülte Yönetim Kurulu 06.09.2017 gün ve 34/06 sayılı kararıyla izin talebini uygun görmüş, SBF Dekanlığı 08.09.2017 gün ve 77197330-903.09.03-E.1786 sayılı yazısıyla konuyu Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne sunmuştur.

6. 16 Ekim 2017 tarihine kadar bu başvuruya da cevap verilmeyince 3540 sayılı bilgi edinme başvurusuyla başvurunun akıbeti sorulmuştur. Bu başvurunun da üzerinde 10 gün geçtikten sonra 24.10.2017 gün ve 72225 sayılı yazıyla “Kerem Altıparmak’ın … Fakülteniz bütçesinden yevmiye ödenerek görevli-izinli sayılması hakkındaki yazınız alınmış olup, Fakülteniz mevcut ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle adı geçen öğretim üyesinin görevlendirilmesi hakkındaki yazınıza herhangi bir işlem yürütülememiştir”.

Altıparmak bu gelişmeleri sıraladıktan sonra “Şimdi tamamı belgeli bu olay akışıyla ilgili ben de sayın yetkililerden, benden bekledikleri etik davranışın aynısını göstererek şu sorulara cevap vermelerini talep ediyorum” diyerek şu soruları sordu:

“a. 2017 yılı içerisinde benim dışımda hiç cevap verilmeyerek başvurusu reddedilen herhangi bir öğretim üyesi var mıdır?

b. 2017 yılında SBF öğretim üyelerinden bütçede para kalmadığı gerekçesiyle izin talebi reddedilen kimse var mıdır? Varsa kaçı 9 Eylül 2017 tarihinden sonradır?

c. SBF’ye ayrılan seyahat bütçesi ne kadardır ve bütçe hangi tarihte tükenmiştir? 2017 yılı için SBF’ye ayrılan bütçe tükendikten sonra yevmiyeli veya yolluklu olarak yapılan başvurulara olumlu cevap verilmiş midir?

d. Eğer bütçe 9 Eylül tarihinde tükenmişse, başvurumu reddetmek için neden 50 gün beklenmiş, bilgi edinme başvuruma neden gecikmeksizin cevap verilmemiştir?

e. Yevmiyeli yapılan başvuruya yevmiyesiz izin verme imkanı varken neden başvuru 50 gün bekletilmiş ve yevmiyesiz başvurunun yetişemeyeceği bir tarihte tümüyle reddedilmiştir?”