CHP: Mülteciler tebaanız değil

CHP mültecilerle ilgili rapor yayınladı. Raporda mültecilerin sorunları anlatıldı.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - CHP Göç Ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu, bugün yayınladığı raporunda hükümetin mülteci politikasını eleştirdi. Raporda resmi rakamlara göre 3.5 milyona yaklaşan ve Türkiye nüfusunun yüzde 5'ini oluşturan mültecilere yönelik ihlallerin arttığı vurgulandı.

Raporda özellikle mülteci kadın ve çocukları hedef alan şiddet ve sömürü dalgasının yükseldiği belirtilirken dakikada 20  kişinin mülteci olduğu ve dünyada evini terk etmek zorunda kalanların sayısının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı anlatıldı.

Rapora göre Türkiye'de doğan Suriyeli bebeklerin sayısı 300 bine yaklaştı, okul çağındaki 900 bin mülteci çocuğun yaklaşık yarısı bir eğitim kurumuna kayıtlı değil, resmi rakamlara göre 1660 Suriyeli çocuk kayıp. Bu bilgilerin ışığında Türkiye'de kayıp bir kuşak yetişiyor.

Komisyon eşitlikçi ve sosyal adaleti önceleyen bir mülteci politikasına ihtiyacımız olduğunu ifade ederken mültecilerin Türkiye’deki iş gücünün en güvencesiz, en ucuz halkası olmasına ve yerli iş gücünün hedefi haline gelmesine seyirci kalınmaması gerektiğini de belirtti.

Açıklamada Suriyelilere bir an önce mülteci statüsünün verilmesi ve halkları karşı karşıya getirebilecek ayrımcı politikalardan vazgeçilmesi gerektiği anlatılırken Türkiye'deki mültecilerin AK Parti'nin tebaası olmadığı ifade edildi.

Raporda özetle şu başlıklar yer aldı:

ÇAĞDAŞ BİR MÜLTECİ POLİTİKASI ÜRETMELİYİZ...

Uluslararası kuruluşlar, dünyada evlerini terk etmek zorunda kalan insanların sayısının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamakta, dakikada 20 kişi mülteci konumuna düşmekte ve yapılan araştırmalar Suriyeli mültecilerin %76’sının yakın bir gelecekte ülkelerine dönmek istemediklerini ortaya koymaktadır. Söz konusu veriler ışığında yapılması gereken, çağdaş bir mülteci politikası üretmek ve bunu toplumsallaştırmaktır. Ancak bu şekilde, kirli savaşlar nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan insanların daha iyi bir yaşama ulaşma hakkını ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin iç barışını koruyabiliriz.

YOKSULU YOKSULA KIRDIRMA SİYASETİNE KARŞI KOYACAĞIZ!

AKP iktidarı ülkemizdeki mülteciler için 25 milyar dolar harcadığını ileri sürmektedir. Ancak, mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harcanan kaynağın büyüklüğü mültecilerin entegrasyonu konusunda açıklayıcı değildir.

Ülkemizdeki mültecilere yönelik bugüne kadar gerçekleşen saldırıları ‘ensar-muhacir’ yaklaşımıyla ve ‘din kardeşliği’ söylemiyle engellemeye veya örtmeye çalışan AKP iktidarı, meselenin ancak eşitlikçi sosyal politikalarla çözülebileceğinden bihaberdir.

Eşitlikçi, insan odaklı ve sosyal adaleti önceleyen bir mülteci politikasına ihtiyacımız var!

AKP iktidarını bir kez daha uyarıyoruz: Ülkemizdeki mülteciler sizin tebaanız ve kirli pazarlık aracınız değil, evrensel insan haklarıyla donatılmış öznelerdir. Savaş ve diğer zorlayıcı nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan başta Suriyeliler olmak üzere bütün mülteciler, ülkemizdeki mülteci sorununun kaynağı değil mağdurlarıdırlar. Türkiye’nin eşitlikçi, insan odaklı ve sosyal adaleti önceleyen bir mülteci politikasına acil olarak ihtiyacı vardır. Ülkemizdeki Suriyelilere mülteci statüsü bir an önce verilmeli, halkları karşı karşıya getirebilecek ayrımcı politikalardan vazgeçilmeli, önyargıları ve şiddeti derinleştirmekten başka işe yaramayan nefret söylemleriyle mücadele edilmelidir.