İBB'ye içerden gökdelen eleştirisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Yarımada'daki yapılaşma planına, belediyenin kurumu Şehir Planlama Müdürlüğü'nden eleştiri geldi:  Yeni ve kontrolsüz bir yapılaşma ortaya çıkar. Telafisi güç sonuçlara neden olur.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Tarih Yarımada’nın doğal bütünlüğü içerisinde korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan “Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda” değişiklik yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin (İBB) kendi birimi Şehir Planlama Müdürlüğü, yaptığı değerlendirmede, bu değişikliğin bazı yönlerden Tarihi Yarımada'nın kimliğine zarar vereceği tespitinde bulundu.

İBB Meclisi’nde oyçokluğu ile kabul edilen plan değişikliği için Şehir Planlama Müdürlüğü, değişikliğin bazı açılardan “yeni ve kontrolsüz bir yapılaşmayı” ortaya çıkaracağını, “telafisi güç” sonuçlara neden olacağını belirtti. Bunun üzerine CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ da "Cesur, ülkesini seven, kentini koruyan bu memurlara teşekkür ediyorum, alınlarından öpüyorum" dedi. AK Partili İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Hadi Diler ise “Burası yoğunluk artışı getiren bir konu değildir. Ada bazlı çözüme yönelik olan bir plan notudur" diye konuştu.

YÜKSEK YAPILARA AF, KORUMA ALANINA DARALTMA

2012 yılında hazırlanan “Fatih İlçesi, 1/1000 Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nda değişiklik yapıldı. Fatih Belediye Meclisi’nde görüşülerek oyçokluğu ile kabul edilen teklif, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşındı, teklif tartışma yarattı.

Tarihi Yarımada için hazırlanan planda, daha önce siluete uygun olmayarak yapılmış yüksek binaların “kazanılmış hak” ( müktesep hak) olarak değerlendirilmesi; ‘koruma bölgeleri’ kapsamının değiştirilmesi; bina aralarındaki boşlukların kamuya değil mülk sahiplerine yönelik olarak kullanılması gibi değişiklikler yapıldı.

Raporda, ilgili kurumların görüşlerine yer verilmemesine de dikkat çekildi. Teklif “kentsel yenilemeyi destekleyici özelliği bulunduğu” gerekçesiyle kabul edildi.

'GÖRÜŞ BİLDİRENLERİN ALINLARINDAN ÖPÜYORUM'

Teklife itiraz eden CHP adına söz alan meclis üyesi Ülkü Koçar, “Bu raporda yazılanlara rağmen bu raporun kabul edilmesi yanlıştır. Tarihi Yarımada’ya kıymayın efendiler” dedi. CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, Şehir Planlama Müdürlüğü’nde raporu kaleme alan görevlilere teşekkür ederek “Cesur, ülkesini seven, kentini koruyan bu memurlara teşekkür ediyorum, alınlarından öpüyorum. Okudukları okulların, aldıkları maaşların haklarını veriyorlar. Helal olsun” diye konuştu.

Eleştiriler üzerine AK Partili İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Hadi Diler “Burası yoğunluk artışı getiren bir konu değildir. Ada bazlı çözüme yönelik olan bir plan notudur. Adanın içindeki parsellerin arkasında kalan, kullanılmayan yerlerin, bahçe kömürlük gibi çirkin görüntüler oluşturan mekanları daha kullanılabilir, daha müreffeh yapacak bir plan notudur” açıklamasında bulundu.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE

Plan değişikliği yapılan madde şöyle: “3.Derece Koruma Bölgelerinde; Kentsel Tasarım Projeleri ile geleneksel mimari karakterle, korunması gerekli geleneksel dokuya saygılı ve onunla çelişmeyen düzenleme yapılacaktır. Planda verilen inşaat alanı toplamı aşılmamak koşulu ile minimum ada ölçeğinde Kentsel Tasarım Projeleri ile özel çözümler getirilebilir. Bu şekilde hazırlanacak Kentsel Tasarım Projelerinde adadaki mevcut Taşınmaz Kültür Varlığı yapı ve bahçeleri bir bütün olarak korunacak olup, Kentsel Tasarım Projelerinde ada içleri kamuya açık sosyal teknik altyapı alanları ve yeşil alan ihtiyacı için düzenlenebilecektir”.

(İSTANBUL-DHA)